RISE Research Institutes of Sweden AB

Acreo tar fram säker kommunikationsplattform för framtidens smarta hem och städer

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2011 15:01 CEST

Dagens bredbandsnät utnyttjas huvudsakligen för de kommersiella triple play tjänsterna Internetaccess, IP-telefoni och IPTV. Nu ser vi hur områden som vård och omsorg, trygghet och larm, fastighetstjänster för energibesparingar och smarta elnät kommer att nyttja bredband och anslutas till olika terminaler i hemmet. Dessa tjänster ställer nya krav på bredbandsnätet och överföringen till och från hemmet. Flertalet av dessa nya krav är kopplade till begreppet säkerhet i form av robusthet, tillgänglighet, sekretess och integritet; där lösningarna samtidigt skall fungera i en öppen multitjänst- och multioperatörsmiljö.

Acreo har blivit beviljade VINNOVA-finansiering för projektet "Bredbandstestbädd för säker access av samhällstjänster". Projektet syftar till att ta fram förslag till lösningar för säker access till samhällstjänster både för infrastrukturen dvs fastighetsnät och hemmanät och för systemmiljön samt att verifiera dessa i en testbäddsmiljö.

"Fokus är på området e-hälsa, dvs vård och omsorg. Ur ett samhällsperspektiv, ett oerhört relevant område med tanke på den demografiska förändringen vi står inför. Samtidigt som området e-hälsa spänner upp kravbilden för säkerhet på ett bra sätt och där enkel hantering för slutanvändaren är ett krav" säger Örjan Mattsson, Senior adviser på Acreo och projektledare, och fortsätter "Utmaningen är att skapa en säker men ändå, ur hanteringssynpunkt, enkel miljö för alla de terminaler och sensorer som kommer att finnas i det framtida hemmet för att möjliggöra kvarboende, vård och omsorg".

Det unika med projektet är helhetssynen och integrationsaspekten för att skapa en öppen och kostnadseffektiv systemlösning för säker hemmamiljö; där tjänsterna styr kraven på underliggande infrastrukturer.

Acreo leder projektet, som kommer att inkludera ett 20-tal företag och offentliga institutioner. Projektet samlar ihop ett stort antal aktörer och branscher som vanligtvis inte samverkar, vilket är en av idéerna bakom projektet; att exploatera detta område och denna typ av samarbete. En nyckelresurs i projektet är Acreos testbädd. Testbädden är ett utmärkt verktyg för att verifiera lösningar i en verklig miljö som involverar slutanvändaren. Projektet kan även ses som en fortsättning på det Acreo ledda EU-projektet ALPHA som genererade resultat inom framtidens access och hemmanätverk.

Projektet kommer att bedrivas till och med augusti 2013.

För mer information kontakta:

projektledare Örjan Mattsson:
orjan.mattsson(at)acreo.se alt. tel.070-5932124.

Presskontakt:

Jenny Sperens, Marketing and Communication Manager
08-632 77 77, jenny.sperens(at)acreo.se

Om Acreo Broadband Technology

Acreo Netlab är verksamma inom området bredbandsteknologi. Verksamheten omfattar allt från bredbandsnät och accessnät till hemmanätverk. Vi arbetar med nätverksdesign, optisk transmission och IP-protokoll, vi mäter hur nätverken används och hur nätverks prestandan påverkar kvalitén hos viktiga tjänster som video och IPTV. Vi utför teknisk forskning och utveckling, driver standardiserings- och policyfrågor samt analyserar affärsmodeller.

Acreos forskare är världsledande inom sitt område. Vi erbjuder tjänster både i form av långsiktiga forskningsprojekt och som kortsiktiga konsultinsatser, och tillhandahålla lösningar för kunder inom offentlig sektor och industri. I Acreos testbäddar utvärderas nätutrustning och tjänster i en verklig miljö tillsammans med slutanvändaren.

Om Acreo National Testbed

Acreos Nationella Testbädd är en mötesplats för ett brett spektrum av regionala, nationella och internationella institutioner och företag som arbetar med forskning och kommersialisering av produkter och tjänster för bredbandsnät. Testbädden är en viktig del av Acreos innovationssystem och möjliggör verifiering av tjänster och produkter i en verklig miljö tillsammans med slutanvändaren.

Om Acreo

Acreo är ett av Europas främsta forskningsbolag inom elektronik, optik och kommunikationsteknik. Genom att omsätta akademisk forskning till kommersiellt gångbara produkter erbjuder Acreo värdeskapande tekniklösningar för tillväxt och konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Uppdragen spänner mellan allt från förstudier, långsiktiga forskningsprojekt, prototyper och småskalig produktion, till verifiering och testning. Acreo erbjuder även stöd till små och medelstora företag genom tekniköverföring, företagsnätverk och finansiell rådgivning. Acreo är en del av Swedish ICT och har cirka 145 anställda med lokalisering i Kista (huvudkontor), Norrköping och Hudiksvall.