RISE Research Institutes of Sweden AB

Acreo utreder öppna bredbandsnät för EU-kommissionen

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 13:00 CET

Acreo har fått i uppdrag att delta i en utredning kring utvecklingen av nästa generations bredbandsnät, OASE, Optical Access Seamless Evolution, inom EU kommissionens forskningsprogram för framtidens kommunikationsnät.

Tillsammans med andra forskare från olika delar inom EU skall Acreo utreda vilka förutsättningar som krävs för att skapa NG-OA, Next Generation Optical Access (ett projekt inom Sjunde Ramprogrammet; ICT-projektet ”The Network of the Future”).

Projektet skall undersöka olika tekniska lösningar i kombination med affärsmodeller, policy och regelverk. Projektet skall vidare studera behovet av samarbetsformer mellan telekomindustrin och samhället.

OASE skall studera nuvarande och framtida krav för NG-OA från ekonomiska, affärsmässiga operationella och regulatoriska europiska perspektiv.

Projektet skall bland annat fokusera på följande delar:

  • Öppna nät. Gränssnitt, klara definitioner och ansvarsområden
  • Teknik för interconnection i NG-OA mellan olika nätägare.
  • Nätverks konsolidation i optiska nät och öppna nät  
  • Ökad bandbredd, i kombination med högt antal användare och långa avstånd
  • En europeisk lösning som tillåter migration från FTTH/B till NG-OA.

OASE-projektet skall bedrivas genom ett konsortium av olika forskare från europeiska universitet och företag. Acreo skall särskilt analysera olika scenarier. OASE projektet finansieras delvis av EU-kommissionen.

 - Det är med stor glädje vi deltar i OASE säger Anders Berntson, avdelningschef  på Acreo.  Sveriges position inom Bredbandsområdet är välkänd och vi uppfattar uppdraget som ett erkännande av Acreos kompetens inom området.

Specifikt skall Acreo inom projektet fokusera på nya nätverksarkitekturer och kontroll-plansfrågor samt deras betydelse för utvecklingen av nya affärsmodeller.

Kontakt:
Anders Berntson, Avdelningschef
Tel: 08-632 7796, e-post: anders.berntson@acreo.se

Kontakt:
Anders Josefsson, Marknadschef
Tel: 08-632 7787, e-post: anders.josefsson@acreo.se

Om Acreo
Acreo är helägt dotterbolag till forskningsinstitutet Swedish ICT Research AB och arbetar med kontrakterad forskning och utveckling. Acreo tillhandahåller innovativa lösningar inom elektronik, optik och kommunikationsteknologi som bidrar till tillväxt, lönsamhet och nyföretagande. Speciella satsningsområden är Fiberoptik, Bredbandsteknologi, Tryckt elektronik samt Detektorteknologi.

Acreo har 140 anställda och verksamheten är förlagd till Kista, Norrköping och Hudiksvall.