All Cards Service Center (ACSC) AB

ACSC: Delårsrapport januari-mars 2004

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 09:36 CEST

Nettoomsättningen uppgick till 53,4 (49,3) Mkr, en ökning med 8,3 %.
Rörelseresultat 4,6 (3,9) Mkr och rörelsemarginal 8,6 (8,0) %.
Goodwillavskrivningar har belastat rörelseresultatet med 0,8 (0,7) Mkr.
Resultat efter skatt uppgick till 3,0 (2,1) Mkr, en ökning med 44 %.
Kassaflödet för perioden uppgick till –3,4 (-4,1) Mkr.
Vinst per aktie 0,57 (0,40) kr.
ACSC har erhållit en order på 2,1 miljoner smarta kort i Norge, värd ca 40 MNOK.