All Cards Service Center (ACSC) AB

ACSC har tecknat ramavtal med Föreningssparbanken och Entercard

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 11:15 CEST

ACSC har tecknat ett ramavtal med Föreningssparbanken och Entercard avseende kortprodukter för den svenska och norska marknaden. Avtalet gäller från och med 1 januari, 2006 och sträcker sig till och med 31 december, 2008.

Föreningssparbanken är en av de ledande bankerna i Sverige med en utestående kortstock på ca 3,3 miljoner bankkort. Entercard, ägt utav Föreningssparbanken och Barclays Bank, har en utestående kortstock på ca 2,0 miljoner bankkort i Sverige och Norge.

Implementeringsarbetet med Föreningssparbanken och Entercard om vilka kortprodukter som ramavtalet kommer att innefatta, påbörjas inom kort.


För ytterligare information kontakta:

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ.)
VD, Anders Segenmark , 08-626 60 60
Marknadschef, Dan Segenmark, 08-626 60 60
Ekonomichef, Magnus Gardshol, 08-626 60 60


All Cards Service Center - ACSC - AB (publ)
Postadress: Box 980 191 29 Sollentuna
Besöksadress: Bergkällavägen 36
Tel: +46 8 626 60 60 Fax: +46 8 626 60 70
Postgiro: 9 12 88-1 Bankgiro: 5315-4514
Reg nr: SE556272654601 Säte: Sollentuna