Huddinge kommun

ACT - en bra metod att nå dem med komplexa vårdbehov

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 09:00 CEST

Bland det svåraste socialtjänsten har att hantera, är dem med dubbel diagnos: missbruk och psykisk sjukdom.
Huddinge kommun använder en metod, ACT - Assertive Community Treatment, som redan blivit ryktbar för att den fungerar så bra.
ACT fungerar så bra att verksamheten nominerats till pris för Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor.

- De med komplexa vårdbehov får den vård, omsorg och behandling de behöver. Det är alltför vanligt att de här klienterna bollas mellan vårdgivare eller faller ur systemen, säger Anne Holmqvist, enhetschef inom Missbrukssektionen.

Den "samsjuklighet" som missbruk och psykisk sjukdom ger kan yttra sig i aggressivitet, i stora svårigheter att hålla tider, att hålla sig drogfria och liknande. Det är då ACT-teamets ansvar att temporärt fungera som ett slags "hjälp-jag" åt klienten, och se till att han/hon kommer iväg på bokade läkarbesök, håller rätt på mediciner eller vad som är viktigt för stunden. Arbetet är aktivt uppsökande och man arbetar hela tiden på uppdrag av klienten.

Klienterna får genom sin kontakt med ACT-teamet hjälp att sortera upp sin ofta kaotiska livssituation. Det är en trygghet för dem att kunna ringa sin kontaktperson i teamet så fort de stöter på något hinder eller motstånd.
- Ibland kan en och samma person ringa upp till femton gånger per dag. Det är ett långsiktigt arbete som tar mycket tid. Vårdkontakterna är långa och det är endast få personer förunnat att få denna kontakt med ACT-teamet.

Men i gengäld vet man nu att ACT är en fungerande metod - och en bra fungerande metod. Den är så bra att ACT blivit nominerat till Götapriset vid Kvalitetsmässan, för Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor.
- Att ha blivit nominerad till Götapriset upplever jag som mycket hedrande. Det blev en bekräftelse på att vi tänker och gör rätt.

För mer information kontakta:
Anne Holmqvist, enhetschef, 08 - 535316 80

CA Eriksson, Pressekreterare
Informationsavdelningen
08-535 301 78
ca.eriksson@huddinge.se