Active Biotech AB

Active Biotech AB Delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:35 CEST

# Laquinimod -- Fast Track-status erhållet från FDA
# 57-57 -- planering av explorativ studie pågår
# RhuDex(TM) -- prekliniska tester pågår
# ANYARA -- fas III-studien fortskrider enligt plan
# TASQ -- säkerhetsprofil utvärderad av oberoende internationell expertgrupp, fas II-studien fortskrider enligt plan
# Nettoomsättning 2,2 (3,2) MSEK
# Rörelseresultat -63,7 (-52,2) MSEK
# Resultat efter skatt -62,2 (-52,7) MSEK
# Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,21 (-1,11) SEK/aktie


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Göran Forsberg
VP Investor Relations & Business Development
Tfn 046-19 11 54

Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com


Active Biotech AB Delårsrapport jan-mars 2009

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för riktad terapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDexTM för RA, samtliga i tablettform.

För ytterligare information besök www.activebiotech.com. Active Biotech AB (org.nr 556223-9227) Box 724, 220 07 Lund Tfn 046-19 20 00 Fax 046-19 11 00