Active Biotech AB

Active Biotech avvisar krav från PowderJect Pharmaceuticals

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 14:00 CEST

I det prospekt som upprättats med anledning av Active Biotech ABs nyemission 2003 redogörs för en potentiell tvist med PowderJect Pharmaceuticals Plc. Av prospektet framgår dels att Active Biotech tillbakavisat att det skulle föreligga något ansvar för bolaget, dels att en eventuell talan mot Active Biotech måste väckas inom sex månader från den 10 december 2002, den dag då skriftligt krav framställdes.

Active Biotech har nu underrättats om att skiljeförfarande påkallats med anledning av påstådda oriktiga antaganden i överlåtelseavtalet avseende SBL Vaccin. Kravet uppgår till maximalt 20 miljoner USD, vilket i enlighet med vad som framgår av prospektet är Active Biotechs totala ansvarsgräns enligt överlåtelseavtalet.

Active Biotech anser alltjämt att PowderJect Pharmaceutical Plc:s påstådda krav är helt grundlöst och kommer att vidtaga alla nödvändiga åtgärder för att skydda sina intressen i skiljeförfarandet.

Lund den 12 juni 2003
Active Biotech AB (publ)

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

För ytterligare information kring Active Biotech :
www.activebiotech.com

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper, avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com