Active Biotech AB

Active Biotech Bokslutsrapport 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:07 CET

Positiva resultat för samtliga fem kliniska projekt under 2006

* Nyemissionen om 240 MSEK övertecknad med 53 procent

* Påkallande av återbetalning av konvertibelt förlagslån
(se separat utsänt pressmeddelande)

* Nettoomsättning 66,4 (9,2) MSEK

* Rörelseresultat -124,6 (-133,2) MSEK

* Resultat efter skatt -139,2 (-135,4) MSEK

* Resultat per aktie för perioden uppgick till -3,50 (-3,70)
SEK/aktie

Kommentar av VD Sven Andréasson:
"År 2006 blev ytterligare ett år med framgång i projekten. Samtliga
fem projekt i klinisk fas fortskred enligt uppsatta mål. Under 2007
kommer Active Biotech att ha ett projekt i fas III, fyra projekt i
fas II och ett nytt projekt i fas I. Våra projekt är nu väl
framskridna och riskspridningen i projektportföljen har förbättrats
markant."

"Vår nyligen genomförda nyemission ger bolaget ett kapitaltillskott
som möjliggör fortsatt utveckling av bolagets omfattande kliniska
portfölj. Projekten kommer under 2007 att gå in i större och mer
kapitalkrävande kliniska utvecklingsfaser. Även de prekliniska
aktiviteterna kommer att öka inom de närmaste åren. Vi har nu en
solid bas för att genomföra dessa program".För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson Cecilia Hofvander
VD
Informationsansvarig
Tel 046 19 20 49 Tel 046 19 11 22

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50 Rapporten finns
även tillgänglig på www.activebiotech.com

http://hugin.info/1002/R/1105236/198756.pdf


Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och
utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj
med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform
med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av
multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av
i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre
projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE
och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet
I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50