Active Biotech AB

Active Biotech Delårsrapport Jan-Sept 2006

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 08:55 CET

* Tevas Fas II-studie med laquinimod mot MS framgångsrikt avslutad

* Delmålsbetalning från Teva (51,2 MSEK) har erhållits

* ANYARA njurcancerstudie fas II/III initieras innan årets slut

* Positiva interimsdata för prostatacancerprojektet TASQ

* SLE-projektet 57-57 fortskrider enligt plan

* Nettoomsättning 64,1 (6,5) MSEK

* Rörelseresultat -73,7 (-92,2) MSEK

* Resultat efter skatt -82,9 (-91,9) MSEK

* Resultat per aktie för perioden uppgick till -2,09 (- 2,58) SEK/aktieActive Biotech Delårsrapport

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics. Active Biotech AB (org.nr 556223-9227) Box 724, 220 07 Lund Tfn 046-19 20 00 Fax 046-19 20 50