Active Biotech AB

Active Biotech erhåller 5 miljoner kronor från VINNOVA

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 15:46 CET

Active Biotech erhåller 5 000 000 kr ur VINNOVAs program "Forska &Väx".


Medlen kommer att användas inom ett prekliniskt projekt för utveckling av en ny generation läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Projektet bedrivs delvis i samarbete med forskare vid Lunds Universitet.

Lund den 21 november 2006

Sven Andréasson
Verkställande Direktör
Active Biotech AB

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50