Active Biotech AB

Active Biotech påkallar förtida återbetalning av konvertibellån

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:06 CET

Styrelsen för Active Biotech har beslutat att utnyttja möjligheten
att påkalla förtida återbetalning av det konvertibla lån som upptogs
2004 genom utgivande av konvertibla förlagsbevis 2004/2009.

Genomsnittet av den för bolagets aktier noterade slutkursen p
Stockholmsbörsen har under en period om 30 handelsdagar efter den 1
januari 2007 uppgått till minst 130 procent av konverteringskursen
som efter justering med hänsyn till den just avslutade nyemissionen
är 37,42 kronor. Därmed har de formella villkoren för förtida
återbetalning uppfyllts.

Då aktiekursen för närvarande signifikant överstiger
konverteringskursen, är det styrelsens uppfattning att det är i
konvertibelinnehavarnas intresse att i stället utnyttja sin rätt att
påkalla konvertering till aktier.

Om konvertibelinnehavare ej önskar konvertera till aktier kommer
bolaget den 27 mars 2007 att återbetala det nominella beloppet, det
vill säga 40 kronor per konvertibelt förlagsbevis.

Vid eventuell full konvertering av utestående konvertibler kommer
antalet aktier i bolaget att öka med högst 3.352.905. Med beaktande
även av de aktier som tillkommer genom den fulltecknade och just
avslutade nyemissionen (4,0 miljoner aktier) kommer Active Biotech AB
att ha totalt 47.352.905 aktier utestående. Detta innebär att de
genom konvertering tillkommande aktierna motsvarar en utspädning om
7,1 procent.

Bolagets huvudägare, MGA Holding AB, som innehar cirka 63 procent av
utestående konvertibla förlagsbevis har meddelat bolaget sin avsikt
att konvertera sin fordran till aktier.

Tidsplan:
§ Sista dag för påkallande av konvertering för den som inte
önskar erhålla återbetalning:
19 mars 2007 kl. 15.00
§ Avstämningsdag för rätt att erhålla återbetalning: 20 mars
2007
§ Återbetalningsdag: 27 mars 2007

Anmälningssedel för påkallande av konvertering finns tillgänglig p
www.activebiotech.com under Investor info/Official documents.
Anmälningssedeln ska fyllas i och skickas till Bankaktiebolaget
Avanza.


Lund den 15 februari 2007
Active Biotech AB (publ)

Sven Andréasson
Verkställande direktör

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och
utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj
med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform
med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av
multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av
i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre
projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE
och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet
I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50