Active Biotech AB

Active Biotech tecknar samarbetsavtal med Avidex Ltd för utveckling av fusionsprotein med monoklonala TCR och superantigen

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 09:42 CEST

Active Biotech har grundat ett samarbete med Avidex där man genom att kombinera de båda företagens proteinplattformar, avser utveckla nya målinriktade immunterapi-produkter för behandling av cancer. Active Biotech bidrar i samarbetet med patentskydd (IP), kunskap samt den erfarenhet som företaget erhållit vid utvecklingen av sitt patentskyddade superantigen-protein (TTS). Avidex bidrar med sina tumörantigen-specifika humana monoklonala T-cellsreceptorer (mTCR).


De båda företagen ska kombinera superantigenet med mTCR för att skapa ett nytt fusionsprotein. Om det lyckas, sammanför fusionsproteinet den målspecifika egenskapen hos mTCR med den bevisade förmågan hos superantigenet att stimulera T-celler att döda cancerceller. De båda företagen kommer att utveckla och testa dessa fusionsprotein gemensamt, med avsikten att utveckla unika och kraftfulla anti-cancerläkemedel.

"TTS CD3, vårt fusionsprotein med 5T4-antikropp och superantigen, avancerar i den kliniska utvecklingen. Vi har redan erhållit lovande resultat från inledande kliniska studier i patienter med en av de svåraste cancerformerna, njurcancer inkluderat. Genom att bilda detta samarbete med Avidex kan vi maximera värdet av vår teknologi och utöka antalet möjliga mål-tumörantigen", säger Tomas Leanderson, CSO Active Biotech.

"Active Biotech är en perfekt partner för Avidex i det här projektet. Teknologierna kompletterar varandra och även forskargruppernas kompetens och resurser förstärker varandra, vilket vi hoppas ska möjliggöra ett snabbt framåtskridande för detta program. Vi har redan producerat en mTCR kopplad till cytokinen IL-2, så vi känner oss trygga i förvissningen om att vi kan producera dessa nya fusionsprotein", säger Neill MacKenzie, Chief Business Officer Avidex.

Lund den 13 maj, 2004
Active Biotech AB (publ)

Sven Andréasson
Verkställande direktör

Om Avidex Ltd
Avidex är ett privat bioteknikföretag baserat i Oxford, med inriktning på utveckling av läkemedel för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. Avidex bildades 1999 genom en avknoppning från Oxfords universitet. Avidex har 52 anställda och är baserat i Milton Park, nära Oxford, England. Företaget har fram tills idag anskaffat kapital om 23.2 miljoner brittiska pund, vilket inkluderar investorerna Advent Venture Partners, Oxford Technology Venture Capital Trust plc samt Quester. Företaget har två nyckelprogram inom områdena T-cellreceptorer och CD80-hämmare.

För mer information om Avidex, besök www.avidex.com.

Om Active Biotech AB
Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).

För ytterligare information om Active Biotech, besök www.activebiotech.com

Active Biotech AB
Box 724
220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50