NCG Group

Active Biotech uppgraderar till BizView för sin verksamhetsuppföljning och rapportering

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 13:30 CET

ACTIVE BIOTECH har under många år använt NCG Group’s programprodukter och har nu valt att gå över till BizView. BizView samverkar med affärssystemet Jeeves inom rapportering, analys, prognos och konsolidering.

För mer information kontakta: ulf.olsson@ncg-group.com

Om BizView and NCG Group

BizView är ett av de ledande systemen inom prognostisering, budgetering och rapportering i Norden. Programvaran erbjuder ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt i kombination med kraftfull workflowstyrning. BizView är en öppen lösning som även passar bra ihop med QlikView och Microsofts beslutsstödslösningar. BizView utvecklas och marknadsförs av NCG Group med kontor i Stockholm och Oslo, samt systemutveckling i Skellefteå. NCG Group har drygt 500 kunder där över 1000 företag använder våra lösningar.

För mer information se www.ncg-group.com

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. I registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper för behandling av multipel skleros. Även tasquinimod för behandling av prostatacancer, via en unik verkningsmekanism, befinner sig i registreringsgrundande fas. Därutöver har laquinimod avslutat kliniska fas II-studier för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har ytterligare två substanser i klinisk utveckling; ANYARA för behandling av i första hand njurcancer och paquinimod (57-57) för systemisk skleros.

För ytterligare information besök www.activebiotech.com