Active Biotech AB

Active Biotechs nyemission övertecknad

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 13:23 CET

Efter teckningstidens utgång i Active Biotechs nyemission om 240 Mkr, visar sammanräkningen att emissionen övertecknats med 53 procent. 99,1 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Fördelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske proportionellt till de aktieägare som tecknat sig utöver sin företrädesrättsandel.


Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Active Biotech med 4 miljoner till 44 miljoner aktier.

Active Biotechs nyemission kommer att avslutas enligt följande tidsplan:

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter Omkring den 15 februari 2007
Senaste dag för betalning av aktier tilldelade till följd av teckning utan stöd av tecknings­rätter Omkring den 20 februari 2007
Första dag för handel i nya aktier Omkring den 26 februari 2007


Konverteringskursen för existerande konvertibla förlagsbevis, utgivna i december 2004, omräknas som en konsekvens av den nu genomförda emissionen och uppgår därefter till 37,42 kronor.

Lund den 14 februari 2007

Active Biotech AB (publ)

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Andréasson, Verkställande direktör, telefon: 046-19 20 49
Hans Kolam, CFO, telefon: 046-19 20 44
Cecilia Hofvander, Manager Corporate Communication, telefon: 046-19 11 22

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50