Active Biotech AB

Active Biotechs nyemission övertecknad

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2003 15:54 CEST

Efter teckningstidens utgång i Active Biotechs nyemission om cirka 225 Mkr, utvisar det preliminära resultatet att emissionen tecknats till drygt 120 procent.

Enligt det preliminära resultatet har drygt 95 procent av de erbjudna B-aktierna tecknats med stöd av teckningsrätter. Härutöver har nya B-aktier motsvarande drygt 25 procent av det totala antalet erbjudna aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, innebärande att nyemissionen är övertecknad. Till följd av att nyemissionen är fulltecknad kommer ingen tilldelning av nya B-aktier ske till MGA Holding AB i egenskap av garant.

Active Biotechs nyemission kommer att avslutas enligt följande tidsplan:
Pressmeddelande om slutlig anslutningsgrad i nyemissionen Omkring 23 maj
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan stöd
av teckningsrätter Omkring 26 maj
Betalning av aktier tilldelade till följd av teckning utan stöd
av teckningsrätter Omkring 28 maj
Första dag för handel i nya B-aktier Omkring 4 juni

Lund den 19 maj 2003

Active Biotech AB (publ)

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

För ytterligare information kring Active Biotech :
http://www.activebiotech.com.

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com