ACAP Invest AB

Active Capitals dotterbolag Sonesson Inredningar förvärvar GBP Ergonomics

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 15:09 CEST

Sonesson Inredningar AB, som är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring och skolmöbler, har förvärvat GBP Ergonomics AB med tillträde idag. Köpeskillingen uppgår till en krona. Säljare är Kendrion Sweden AB.

GBP, som grundades 1905, är Skandinaviens ledande företag inom ergonomiska arbetsplatser med tillbehör, skåp, hurtsar, vagnar och upphängningssystem för industrin. GBP med huvudkontor i Sverige har dotterbolag i England samt återförsäljare i övriga Europa.

GBP förväntas omsätta 80 MSEK under 2004 med ett negativt rörelseresultat. Bolaget kommer efter förvärvet att genomgå en strukturförändring och förväntas ge en positiv resultateffekt från 2005.

”Förvärvet av GBP är en naturlig del i vår strategi att skapa värde för aktieägarna. Sett ur en industriell synvinkel är detta en helt riktig affär eftersom förvärvet väntas ge samordningsvinster inom både produktion och försäljning. Sonesson stärker sin marknadsposition, då förvärvet ger ett kompletterande produktsortiment som ökar kundnyttan”, säger Thomas Bolmgren VD i Active Capital.


Malmö den 11/10 2004

Active Capital AB (publ)

Thomas Bolmgren
VD

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Bolmgren, tel 040-24 82 50, thomas.bolmgren@activecapital.se

Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Security, Soft Center och Active Design. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring och skolmöbler. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. Soft Center är en vetenskaps- och teknikpark som drivs i campusform och är ett väletablerat varumärke bland universitet och näringsliv i Sverige. Active Design utvecklar och säljer hjälpmedelsutrustning för äldre eller funktionshindrade personer.

Active Capitals aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Active Capital besök vår hemsida, www.activecapital.se