ACAP Invest AB

Active Capitals dotterbolag Sonesson Inredningar förvärvar ITP Design

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2003 10:40 CEST

Active Capitals dotterbolag Sonesson Inredningar förvärvar ITP Design

Sonesson Inredningar, som är marknadsledande i Sverige inom inredningar till skolsektorn och möbler för personlig förvaring till företags- och fritidssektorn, förvärvar ITP Design. Det förvärvade företaget tillverkar och säljer designade förvaringsskåp bl a kläd-, elevskåp och värdefack till skolor, dagis, badanläggningar, gym etc. Kundgrupperna består huvudsakligen av den offentliga sektorn och industrin. Omsättningen uppgick till 34,2 Mkr för räkenskapsåret 2002/2001.

Förvärvet av ITP beräknas få en positiv resultateffekt med början innevarande år. Tillträde beräknas ske den 2 juni 2003.

"Förvärvet av ITP Design kompletterar vårt produktsortiment och stärker vår marknads- position samt ger stora samordningsvinster både inom produktion och försäljning. Förvärvet ligger helt i linje med vår expansiva förvärvsplan med målet att omsätta 500 Mkr med en rörelsemarginal om 10% år 2005" säger Christian Lindgren VD i Active Capital

Sonesson Inredningar

Sonesson Inredningar grundades 1909 och är ett väl inarbetat varumärke inom inredningssektorn. Sonesson Inredningar är marknadsledare av inredningar till skolsektorn och möbler för personlig förvaring till företags- och fritidssektorn. Omsättningen uppgick till 275,0 Mkr och rörelseresultatet till 17,4 Mkr år 2002.

Malmö den 15 maj 2003

Active Capital AB (publ)

Christian Lindgren
VD

För mer information vänligen kontakta;
Christian Lindgen, tel 040-248 250, christian.lindgren@activecapital.se
Pontus Widlund, VD Sonesson Inredningar, tel 040-38 39 00, pontus.widlund@sonesson.com

Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Security och Soft Center. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring och skolmöbler. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. Soft Center är en vetenskaps- och teknikpark som drivs i campusform och är ett väletablerat varumärke bland universitet och näringsliv i Sverige. För mer information om Active Capital besök vår hemsida, www.activecapital.se