Active Solution

Active Solution utvecklar Intäktsverktyget åt Lernia

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 15:28 CET

Intäktsverktyget hanterar faktureringen för fem av Lernia ABs dotterbolag och lanseras nu i Januari 2010. Årligen kommer stora volymer av fakturor att kunna hanteras effektivare och med bättre uppföljningsmöjligheter. Active Solution har i nära samarbete med Lernia utvecklat lösningen som samlar information och handhavande mellan det nya molntjänstbaserade CRM systemet Salesforce och ekonomisystemet. Projektet har bedrivits med Scrum som metod och lösningen är utvecklad i C# med .NET 3.5 som ramverk.

Scrum Master för projektet, Fredrik Hedlund, berättar:

"Det har varit ett mycket intressant projekt där våra kunskaper i Microsoftteknologi och integration har satts på prov. Särskilt spännande är det med integration mot ett molntjänstbaserat system som Salesforce. Vi i teamet insåg att det är förvånansvärt smidigt att integrera mot molntjänster även när de är komplexa som i det här fallet."

Active Solution är ett kunskapsföretag som genom systemutveckling och aktivt systemunderhåll erbjuder företag och organisationer kundanpassad och kostnadseffektiv systemmiljö - över tiden. Vi optimerar värdet av våra kunders systemlösningar både idag och i framtiden.