Livsmedelsverket

AD droppar föreslås bli D-droppar

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 12:08 CET

Vitamin A kan tas bort från AD dropparna. Det föreslår Livsmedelsverkets Expertgrupp för pediatrisk nutrition. Gruppen menar att det inte finns skäl att behålla vitamin A komponenten eftersom vitamin A intaget bland svenska barn är tillräckligt.

Livsmedelsverket går nu vidare med att:

* Undersöka möjligheterna att ta fram en ny produkt, D-droppar
* Samråda om frågan med Socialstyrelsen och deras externa vetenskapliga råd

Beslut i frågan kommer att fattas av Livsmedelsverkets styrelse när tillräckligt underlag är framtaget. Tills vidare gäller den gamla rekommendationen om AD-droppar.

Socialstyrelsen upphävde kungörelsen om AD-droppar i januari 2006 (SOSFS 1978:25) och ansvaret för rekommendationer om användning av AD-droppar övergick till Livsmedelsverket.

Expertgruppen för pediatrisk nutrition består av representanter för Livsmedelsverket och Barnläkarföreningen. Den genomförda utredningen tog fasta på följande

* Det finns inte lika stort behov för A-vitamin berikning som för D-vitamin berikning
* Andra nordiska länder har endast D-droppar
* A-vitaminberikning finns i en rad livsmedel som t ex modersmjölksersättningar, barnvällingar, barngrötar och andra produkter som konsumeras av spädbarn och småbarn.

AD-vitaminprofylax till barn
http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=12790

Ytterligare upplysningar:
Ulla-Kaisa Koivisto Hursti, nutritionist: 018-17 53 73, 0733-54 53 73


Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500