Transportföretagen

AD tillåter kundföretag att alkotesta chaufförer

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 14:37 CET

Arbetsdomstolen ger industriföretag rätt till slumpvisa alkoholtester på åkeriförare. AD sätter trafiksäkerhet och arbetsmiljön högst.

Arbetsdomstolen säger idag i en dom att ett industriföretags intresse av att slumpvis alkotesta förare anställda vid ett åkeri som kommer in på fabriksområdet, vägt tyngre än arbetstagarnas intresse av skydd för sin personliga integritet.

–  Nykterhetskontroller är avgörande för vårt arbete med ökad trafiksäkerhet och en trygg arbetsmiljö. Det är mycket glädjande att Arbetsdomstolen tydliggjort detta, säger Peter Jeppsson, VD för Biltrafikens Arbetsgivareförbund och TransportGruppen. Dessa alkoholtester är ett led i Ferruforms arbetsmiljöarbete. De vill trygga arbetsmiljön för sina anställda och alla andra som vistas på deras område.

Bakgrunden till domen är att chaufförer anställda hos DHL Freight har ombetts göra slumpvisa alkoholtester när de kommit med leveranser till kundföretaget Ferruform. Transportarbetareförbundet har tagit ärendet till Arbetsdomstolen, då de anser att alkoholkontrollerna är integritetskränkande.

–  Detta är en seger för trafiksäkerhet och rätten till en trygg arbetsmiljö. Det är svårt att förstå att det skulle vara integritetskränkande att kräva nykterhet av yrkesförare där trafiksäkerhet alltid måste sättas främst, avslutar Peter Jeppsson.

För mer information kontakta Ebba Engström, pressekreterare, 0730-447120 eller ebba.engstrom@transportgruppen.se eller Peter Jeppsson, VD för Biltrafikens Arbetsgivareförbund och TransportGruppen, 0730-447101.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) är ett av åtta förbund inom TransportGruppen. BA organiserar ca 8.500 företag med över 71.000 anställda. TransportGruppen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.