D+H Svenska AB

AdComNet och AdComBus

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2018 13:49 CEST

Toppmodern Busskommunikation

En buss är ett system för dataöverföring mellan flera deltagare över en gemensam överföringsväg.
Med AdComNet (ACN) har D+H utvecklat ett säkert busskommunikationsnät som kombinerar standard-rökventilationsstyrsystem i ett enda system. Sedan dess har konventionella styrcentraler kopplats med Advanced Communication Network så att komplexa scenarier för att öppna och stänga fönster är möjliga.

Med AdComBus (ACB) är kommunikationsnätverket ännu smartare. Tack vare den nyaste D+H-lösningen med dubbelriktad digital kommunikationscentraler kan varje motor, även inom en grupp, styras individuellt och exakt. Om det tidigare fanns grupptryck bland motorerna, råder från och med nu autonomi bland motorerna. Motorer kan använda Advanced Communication Bus för att rapportera statusmeddelanden, t.ex. skicka möjliga utförandeproblem till centralen och förbättra kommunikationen i hela systemet.

När fönster lär sig att tala

D+H: s nyutvecklade Advanced Communication Bus (ACB) har revolutionerat kommunikationen mellan fönsterstyrning och -motorer. I stora projekt står byggnadsägare ofta inför frågan: "Fungerar alla mina installerade systemkomponenter för rök- och naturlig ventilation? Och om inte, var är felet?"
ACB låter motorena kommunicera med styrningarna, vilket ger dem feedback om öppningar och status. Men det är bara en fördel med denna innovativa bussteknik. Med den kan kabelnätet minskas, vilket leder till att kostnaderna och installationen sparas. De flesta leverantörer hade system som möjliggjorde kommunikationen endast i en riktning - från central till motor.

En teknik måste skapas som å ena sidan minskar storleken av våra centraler - ingen fastighetsägare är glad över stora styrskåp - och å andra sidan är ännu kraftfullare.

2016 lanserade D+H CPS-M-centralen med ACB-tekniken, fullt modulärt och digitalt.

CDC-ACB-kedjemotorn och ZA-ACB-kuggstångsmotorn har den nya tekniken, och ytterligare D+H-motorer håller på att anpassas. Förbättrad kommunikation innebär att fönstermotorerna inte längre tar emot bara instruktioner från centralen, utan ger också information om deras tillstånd, anslutningar och positioner till CPS-M centralen. Ett felkan också signaleras om en motor inte kan öppna ett fönster på grund av mekaniska problem och en överbelastning upptäckas.

Dessutom kan varje motor nu köra till en individuell position. Den så kallade dubbelriktad kommunikation möjliggör inte bara användaren ännu mer funktioner, det underlättar även underhållsarbetet, eftersom läsningen av motorerna lyckas mycket lättare. Dessa kan enkelt programmeras från styrningen via ACB. Med konventionell teknik måste detta ske direkt från fönstermotorn. Detta var ofta komplicerat eftersom motorerna är installerade i byggnader som är svåra att nå.

Fördelarna med LA-ACB, som är speciellt utformad för lamellfönster, en av de många varianterna av ZA-motorer, kan tydligt ses. Den millimeter-exakta styrningen spelar en viktig roll. Skulle lamellerna öppna en liten klyfta med 12,9 procent på sommaren? Eller snarare 80 procent för en kraftfull ventilation? För att kunna genomföra denna exakt styrning behövde man med den konventionella kuggstångsmotorn en mängd andra pluginkort och centraler. Idag behöver man bara ett system som består av CPS-M och ACB-kompatibla motorer.

Funktionens plus, att man kan styra motorerna i en grupp också individuellt, blir klart med ett annat exempel. Tänk bara t.ex. på flera kontor längs en fasad, vars fönster t.ex. öppnar i SHEV-fallet, men bör kontrolleras individuellt för ventilationsändamål. För detta behövde man en gruppanslutning per kontor till centralen och separata ledningar. Tack vare ACB och virtuell gruppbildning är detta komplicerade scenario historia. Endast en gruppanslutning och en ledning behövs för alla kontor.
 

Vad är skillnaden mellan ACB och ACN?

AdComNet (ACN) är det första VdS-certifierade SHEV-bussystemet. Med denna teknik kan SHEV-styrningar kombineras för att bilda ett säkert, omfattande system. Styrningarna är kopplade så att komplexa scenarier kan konfigureras för att öppna och stänga fönster. ACB reglerar däremot inte kommunikation mellan styrenheter utan mellan styrenheter och motorer. Advanced Communication Bus ska således förstås ses som en utveckling av AdComNet.
Vi har därmed skapat ett system som kan mycket, men är väldigt lätt att använda. Det stora målet med AdComNet var att skapa ett system som är så enkelt att man inte behöver vara en utbildad systemspecialist för att hantera det.