GPSLogik AB

Addera en GPS-position till varje händelse eller mätvärde från en PLC.

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2010 10:09 CEST

Vi erbjuder olika sorters specialapplikationer tillsammans med standardhårdvara. Vi kan kombinera t.ex. GPS-position med andra mätvärden som kommer från sensorer/givare som är anslutna i ett PLC-system. Denna kombination av av GPS och PLC/mät- & styrutrustning är värdefull vid transport av känslig last som behöver övervakas under hela färdsträckan. Vår GPS-sändare fungerar alltså som ett GPRS-modem till mätvärdesdatabasen (SCADA)... Några exempel:

  • Att flytta konst mellan olika utställningar och museer ställer stora krav på att transporten genomförs på rätt sätt med avseende på hastighet - men även parametrar som temperatur & fukt spelar in.
  • Trafikverket gör mätningar på väg och räls, de kopplar in sina olika typer av givare i vårt PLC-system som är kopplat till vår GPS-sändare och man får en GPS-position på varje mätvärde.
  • Livsmedelstransporter ställer stora krav på förhållandena under transporten. För att kunna erbjuda en bra slutprodukt till konsumenten så behöver man kunna övervaka och dokumentera att t.ex. rätt temperatur hålls under hela resan.

Ni kan säkert komma på 100 andra exempel där det är värdefullt att kombinera styrkan i ett industriellt automationssystem med en GPS-position både i larm- & dokumentationssyfte. Välkommen med din förfrågan till GPSLogik AB så löser vi detta tillsammans.

Vi är specialister på GPS-postionering och telematik-applikationer. Vi har alla typer av GPS-sändare för alla ändamål.