Additude Öresund AB

Additude och Rörkraft ingår långsiktigt samarbete rörande rekryteringstjänster

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 09:48 CEST

Additude, www.additude.se, och Ingenjörsfirman Rörkraft AB, www.rorkraft.se, har ingått ett långsiktigt samarbete avseende rekrytering av ingenjörer och teknikspecialister samt konsultstöd. Bakgrunden till samarbetet är Rörkrafts kraftiga tillväxt och den ständigt ökade efterfrågan på dess tjänster.

Rörkrafts tillväxt innefattar även etablering av nya kontor då närheten till landets uppdragsgivare är viktigt för att både fortsätta och stärka positionen som en marknadsledande aktör inom rör-, bygg- och anläggningsprojektering. Stort fokus ligger även på att fortsätta vara marknadens mest intressanta
arbetsgivare för ingenjörer inom detta område.

Samarbetet mellan Additude och Ingenjörsfirman Rörkraft AB ska resultera i att Rörkraft ska växa och dubbla verksamheten tom 2015.

Clas Wollberg, VD och platschef Lund, Ingenjörsfirman Rörkraft AB:

- Det har varit en stor ökning av efterfrågan på våra tjänster de senaste åren. För att alltid kunna svara upp på detta gör vi en stor satsning på nya kontor, såväl som utökning av de befintliga i Lund, Göteborg och Karlshamn. Allt för att låta fler kunder få möjligheten att ta del av vårt kompetenta erbjudande inom rör-, bygg- och anläggningsprojektering. Vi kommer lägga stor kraft på att
utveckla våra befintliga medarbetare, rekrytera nya medarbetare och säkerställa att vi genom vår utvecklingsambition för medarbetare och tillgången till branschens mest intressanta projekt säkerställer positionen som marknadens mest intressanta arbetsgivare.

Valet av Additude som partner kändes naturligt i och med att Additude är specialiserat på rekrytering och konsultstöd av bristkompetens inom teknikområdet. Vi har höga förväntningar på att samarbetet skall öka tempot i bolagets tillväxt

Jim Roslund, Försäljningschef, Additude Öresund AB

- För oss på Additude innebär samarbetet med Rörkraft att vi får jobba med det vi är riktigt bra på.  Vår specialisering på kvalificerade tjänster inom energi, industri, bygg & Fastighet samt IT ger
oss en unik ställning på marknaden, något som vi blivit kända för. Rörkraft är en kund där vi tidigt identifierade att vårt erbjudande och Rörkrafts behov passade ihop på ett bra sätt. Att vi nu inleder ett organiserat samarbete med en ledande aktör inom rör- och anläggningsprojektering är därför mycket glädjande.

Kontaktpersoner:

Additude
Jim Roslund, Försäljningschef 
0701-499310
jim.roslund@additude.se

Ingenjörsfirman Rörkraft AB
Clas Wollberg, VD och Platschef – Lund
046-18 25 01
clas.wollberg@rorkraft.se

För mer information om Additude och Rörkraft sker hänvisning till www.additude.se respektive www.rorkraft.se.

 

Additude är ett ledande konsult- och rekryteringsföretag inom resursförstärkning av ledare, specialister och bristkompetens inom Energi, Industri, Bygg & Fastighet samt IT & Telecom.

Additude har lång erfarenhet av att leverera ledare och specialister inom de branscher vi verkar inom och bidrar på så vis till att stärka våra kunders lednings- affärs- och teknikkunnande.

Vår framgång bygger på en ledande leveransförmåga av bristkompetens tillsammans med ett modernt tjänsteutbud som tydligt utmanat de traditionella bolagsformerna och skapat en ny dimension av möjligheter för marknadens uppdragsgivare.