Additude Öresund AB

Additude tecknar exlusivt 3 årigt konsultavtal med ANoto

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 11:52 CET

Additude, www.additude.se, har tecknat exklusivt konsultavtal med Anoto, www.anoto.com. Avtalet är på 3 år och innebär att Additude under avtalstiden är exklusiv leverantör av konsulttjänster till Anoto i Sverige och man tar över ansvaret för inköpsfunktionen av dessa tjänster. Avtalet innebär att Additude i samarbete med Anoto formaliserar och fördjupar befintligt samarbete ytterligare där sedan tidigare även rekryteringstjänster ingår.

Anoto är inne i en fas där man ser en ökad efterfrågan på deras produkter och tjänster under 2014. Baserat på deras unika förmåga att skapa förutsättningar för överföring av digital skrift och interaktivitet på såväl analoga som digitala ytor, ser man stora möjligheter hos befintliga partners samt en förmåga att attrahera nya partners. För att säkerställa tillgången till rätt kompetens i kombination med ett kostnadseffektivt inköp av konsulttjänster ser man samarbetet med Additude som strategisk fördel.

Stein Revelsby, Chief Executive Officer, Anoto Group AB (publ.)

Efter omstruktureringar och kostnadseffektiviseringar ser vi med optimism fram mot 2014 med lansering av nya produkter, ökad försäljning samt återvunnen lönsamhet. Exempel på detta är utvecklingen av ”Touchpen” för Panasonics Toughpad 4K 20-tumsläsplatta. Detta är den första skärmbaserade produkten på marknaden med inbyggd Anoto-teknologi för digitalt skrivande. Konceptets höga prestanda och noggrannhet visar vad Anoto kan erbjuda partners inom frihandsskissande och anteckningar på bildskärmar, liknande skrivande på papper. Panasonic visade i september upp produkten vid de stora mässorna IFA i Berlin och CEATEC i Japan vilket har medfört omfattande bevakning och bra recensioner.

Vi har arbetat med Additude under en längre tid avseende rekrytering och konsulttjänster. Vi är mycket nöjda med den kvalitet och service Additude levererat där flera av deras konsulter och rekryteringar blivit nyckelpersoner i vår verksamhet. Att fördjupa detta samarbete ytterligare genom ett funktionsåtagande känns både tryggt och naturligt.

Jim Roslund, Försäljnings och avtalsansvarig på Additude Öresund AB:
För oss på Additude innebär det utökade samarbetet med Anoto bevis på  förtroende för vår leveransförmåga och kompetens. Det bevisar även Additudes tilltro till Anoto. Genom konsulttjänster och rekrytering av nyckelkompetens hoppas vi kunna vara en viktig del av Anotos tillväxt och framgångar. Avtalet är en bekräftelse på att vi har ett bra samarbete och att vårt totala erbjudande och position på marknaden är intressant.  Att vi nu inleder ett än mer organiserat samarbete där vi även ansvarar för inköpsfunktionen av konsulttjänster är mycket glädjande. Denna typ av funktionsåtagande där vi optimerar inköpsfunktionen är något vi på Additude framgent tror och satsar mycket på.
 
Kontaktpersoner:
Additude Öresund AB
Jim Roslund, avtalsansvarig 
+46 701-499110
jim.roslund@additude.se
 
Anoto Group AB (publ.)
Stein Revelsby
Chief Executive Officer
+46 733 45 1205
stein.revelsby@anoto.com


För mer information om Additude och Anoto hänvisas till
www.additude.se respektive www.anoto.com

OM ADDITUDE

Additude är ett ledande konsult- och rekryteringsföretag inom resursförstärkning av chefer, specialister och bristkompetens inom Teknik och IT (Energi, Industri, Bygg, Fastighet, Telecom och IT). Vi har lång erfarenhet av att leverera ledare och specialister inom de branscher vi verkar och bidrar på så vis till att stärka våra kunders lednings-, affärs- och teknikkunnande.

Vår framgång bygger på en ledande leveransförmåga av bristkompetens tillsammans med ett modernt tjänsteutbud som tydligt utmanat de traditionella företagsformerna och skapat en ny dimension av möjligheter för marknadens uppdragsgivare.

Additude har idag förtroendet från flertalet av Sveriges ledande teknikintensiva verksamheter att verka som en strategisk kompetenspartner gällande konsultstöd och rekrytering. Detta då vi på många sätt sätter vi en ny standard för vad ett företag skall förvänta sig av en kompetenspartner på nivån chefer, specialister och bristkompetens.

VÅRA TJÄNSTER

1. Direkt rekrytering/search 
Additude har en mångårig erfarenhet och en ledande ställning när det kommer till rekrytering/search av bristkompetens där Aditude förutom de traditionella metoderna arbetar kartläggande och aktivt uppsökande. Att Additude har tydliga fokusområden leder till att vi har stot kunnnande kring var de olika kompetensgrupperna finns, hur de tänker och hur deras rörelsemönster ser ut.

2. Hyr/anställ rekrytering/search
Additude är en av få parter som klarar av att erbjuda Hyr-Anställ rekrytering av bristkompetens. Vi driver en traditionell searchprocess där Additude anställer uppdragivarens slutkandidat och hyr ut denne till uppdragsgivaren. Efter en i förväg definierad tid får kandidaten direkt anställning hos uppdragsgivaren.

3. Konsultuthyrning
Konsultstöd av Additudes specialister vid kortare eller längre uppdrag. Additudes egna teknikkonsulter och ledare har mångårig erfarenhet och specialisering inom något av våra fokusområden. Additude använder även sin search metodik och anställer medarbetare mot specifika uppdrag för att alltid säkerställa en ledande leveransförmåga.

4. Underkonsultförmedling (Additude Partner Network)
Genom vår underkonsultförmedling (Additude Partner Network) erbjuder Additude tillgång till marknadens en- och fåmansbolag inom teknikområdet. Med drygt 12.000 tekniska konsulter i vårt nätverk skapar vi förutsättningar för att alltid kunna hjälpa uppdragsgivaren hittarätt kompetens.

5. Konsultmodell 2.0 (Funktionsåtagande)
Genom Additudes strävan att anpassa leverensmodeller utifrån marknadens förändrade behov har Additude utvecklat tjänsten "konsultmodell 2.0". Konsultmodell 2.0 syftar till att bryta mot en traditionell konsultleverantörs begränsningar och i tydligt samarbete med uppdragsgivare uppnå ökad kvalitet och minskad kostnadsmassa avseende konsultinköp. Konsultmodell 2.0 skapar nya möjligheter för inköps- och beställande chefer att nå och överträffa sina mål; både ur produktions- och kostnadsperspektiv.