Additude Öresund AB

Additude tecknar ramavtal med Securitas Direct

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 21:06 CET

Avtalet innebär att Additude i samarbete med Securitas Direct formaliserar och fördjupar befintligt samarbete ytterligare.

Urban Andersson, avtalsansvarig Securitas Direct

- Securitas Direct är inne i en mycket spännande tillväxtfas och vår utveckling är tydligt förknippad med att vi säkerställer tillgång till den bästa kompetensen som finns på marknaden. Ett fördjupat samarbete med Additude kändes naturligt i och med att Additude lärt känna vår verksamhet väl och såhär långt levererat till vår belåtenhet. Urban Andersson menar vidare att man har höga förväntningar på att samarbetet skall öka tempot i bolagets tillväxt

Jan Karlsson, avtalsansvarig på Additude:

- För oss på Additude innebär samarbetet med Securitas Direct ett förtroende för vår leveransförmåga och kompetens.  Samtidigt som vi rekryterar nyckelkompetens till vår kund breddas även samarbetet till att inkludera konsulttjänster inom teknik och IT. Avtalet är en bekräftelse på att vi har ett bra samarbete och att vårt totala erbjudande och position på marknaden är intressant.  Att vi nu inleder ett organiserat samarbete är därför glädjande men också naturligt.

Kontaktpersoner:
Additude: Jan Karlsson, avtalsansvarig +46 701-499110  
Securitas Direct Urban Andersson, HR-chef +46 733-165938

För mer information om Additude och Securitas Direct hänvisas till www.additude.se respektive www.securitas-direct.com

Övrigt:
Additude har under de senste 12 månaderna haft en tillväxt på 170%.

Genom vår långa erfarenhet från specialistrekrytering/headhunting och konsultbranschen inom tekniksektorn har vi utvecklat ett innovativt tjänsteutbud som svarar på ett modernt företags behov och kombinerar det bästa från 3 tidigare separata företagsformer (searchbolag, konsultbolag och bemanningsföretag).

Detta skapar en ny dimension av möjligheter för våra kunder vilket har gjort oss till en komplett kompetenspartner till många av landets starkaste varumärken. Genom vår leveransförmåga av bristkompetens i kombination med ett flexibelt och kundanpassat tjänsteutbud sätter vi en ny standard för vad ett företag skall förvänta sig av en kompetenspartner. Både gällande vad man levererar och hur man gör det...

Jim Roslund, Försäljningschef Additude
+46 733-165938, jim.roslund@additude.se