AddNode Group AB

Addnode AB, Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:40 CEST

Fortsatt god försäljning på en tuffare marknad - Flera nya order från offentlig sektor och vissa industrisegment -
Åtgärder vidtagna för att anpassa erbjudande och organisation.

Januari - mars 2009 jämfört med 2008
*Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 275,6 (251,4) MSEK.
*EBITA uppgick till 20,3 (28,1) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal på 7,4 (11,2) procent.
*Rörelseresultatet uppgick till 16,0 (24,5) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 5,8 (9,7) procent.
*Resultatet efter skatt uppgick till 11,9 (21,4) MSEK.
*Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,50 (0,97) SEK.
*Eget kapital per aktie uppgick till 25,72 (24,98 per 2008-12-31) SEK.
*Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28,0 (33,1) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet
*Förnyat avtal med Rikspolisstyrelsen, ordern värd minst 11 MSEK.
*Tilläggsorder från norska polisen på 8 MSEK.
*Antalet B-aktier har ökat med 94 710 genom nyemission i samband med förvärvet av Strand Interconnect AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
*Verksamheten inom området Content Management samlad under varumärket Mogul.
*Förnyat och utökat avtal med Försäkringskassan, ordern värd 8 MSEK.
*Naturvårdsverket har valt Addnode som huvudleverantör av produkter och tjänster för myndighetens behov av informationsförsörjning.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2009 klockan 08.00.


För ytterligare information kontakta:

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef
Tel: +46 733 772 430, E-post: staffan.hanstorp@addnode.com

Johan Andersson, Head of Investor Relations and M&A
Tel: +46 704 205 831, E-post: johan.andersson@addnode.com


Om Addnode
Addnode är ett IT-bolag med Norden som hemmamarknad. Vi bygger effektiva IT-lösningar som utvecklar våra kunders processer och verksamheter. Verksamheten bedrivs under flera starka varumärken med hög igenkännandegrad på de marknader där vi verkar. Våra fyra huvuderbjudanden tillika affärsområden är Design-, Product Lifecycle-, Process- och Content Management. Addnode har idag cirka 700 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Serbien. 2008 uppgick omsättningen till 1025 MSEK, och EBITA-resultatet uppgick till 113 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.