AddNode Group AB

AddNode fullföljer försäljningen av affärsområde Financial (SIX) vilket preliminärt beräknas ge en realisationsvinst om cirka 50 MSEK

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 14:24 CET

AddNode tecknade den 17 oktober 2006 avtal om försäljning av bolagen inom affärsområde Financial (SIX) till Ecovision AB (publ). En extra bolagsstämma i Ecovision godkände den 7 november genomförandet av transaktionen. AddNode har idag fullföljt överlåtelsen i enlighet med de villkor som publicerades i pressmeddelande den 17 oktober 2006.

Den preliminära köpeskillingen uppgår till 130,5 MSEK fördelat på 44,0 MSEK kontant på tillträdesdagen den 14 november 2006, cirka 20,0 MSEK i form av nyemitterade aktier i Ecovision samt kort- och långfristiga räntebärande reverser om totalt 66,5 MSEK.

Den preliminära köpeskillingen skall justeras med utgångspunkt från storleken på nettokassan i de sålda företagen på tillträdesdagen. Den slutliga köpeskillingen beräknas därför inte att kunna fastställas förrän under december 2006 eller januari 2007. Försäljningen av affärsområde Financial (SIX) beräknas preliminärt ge en realisationsvinst om cirka 50 MSEK.

AddNode äger sedan tidigare 29.700 B-aktier i Ecovision AB. Som en del av försäljningslikviden har AddNode erhållit 425.532 B-aktier i Ecovision AB (publ), varefter AddNode äger totalt 455.232 B-aktier i Ecovision, vilket representerar cirka 25 procent av aktiekapitalet och 16 procent av rösterna i bolaget. Enligt tecknat avtal kommer, 106.383 B-aktier att säljas vidare till Fininfo SA, som är Ecovisions huvudägare. Efter genomförda transaktioner kommer AddNode att äga totalt 348.849 B-aktier i Ecovision AB, vilket representerar cirka 19 procent av aktiekapitalet och 12 procent av rösterna i bolaget.

Stockholm den 14 november 2006

AddNode AB (publ)

För mer information kontakta:
Johan Andersson, IR-ansvarig, AddNode AB
Tel: +46 70 420 58 31, johan.andersson@addnode.com


AddNode erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar kundernas affärer. AddNode verkar inom fyra affärsområden; Industrial, Media, Process Management och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsen. Koncernen har cirka 530 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. För mer information, se http://www.addnode.com.