AddNode Group AB

AddNode fullföljer förvärvet av SmarTeam-verksamhet

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 14:22 CEST

Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen


AddNode tecknade den 28 juni 2007 avtal om förvärv av SolidEngineers SmarTeam-verksamhet. AddNode har i dag fullfullföljt transaktionen i enlighet med de villkor som publicerades i pressmeddelandet den 29 juni 2007.

Förvärvet har genomförts som ett sk inkråmsförvärv där AddNode övertar åtta medarbetare, affärsrelationer och kundavtalen för produkten Enovia SmarTeam som är en av de mest spridda IT-lösningarna för produktdatahantering.

Den förvärvade verksamheten kommer att integreras i AddNodes dotterbolag Technia som är den ledande leverantören i Norden av PLM-system som hanterar information och processer kring en produkts livscykel. Technias tjänster omfattar genomgång av affärsprocesser, förberedelse av organisationen, införande av system, driftsättning, utbildning, underhåll och support. Bland kunderna återfinns Ericsson, GE Healthcare, Haglöfs, Marioff, Metso Paper, Mölnlycke Health Care, Nokia, Seco Tools och Sony Ericsson.

Den övertagna verksamheten beräknas ge ett positivt bidrag till AddNodes resultat under 2007.


För ytterligare information kontakta:
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef
Tel: +46 733 772 430, E-post: staffan.hanstorp@addnode.com

Johan Andersson, Investor Relations
Tel: +46 704 205 831, E-post: johan.andersson@addnode.com


Om AddNode
AddNode är en nordisk IT-koncern som går till marknaden via ett 15-tal självständiga varumärken och bolag organiserade i fyra affärsområden: Industrial, Media, Technology och Process Management. Tjänster i form av projekt är basen i erbjudandet och nyckeln till AddNodes framgång. Koncernen omsätter cirka 900 MSEK och verkar med 550 anställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. AddNode är noterat på OMX Nordic List, Small Cap.