AddNode Group AB

Addnode-koncernen tecknar ramavtal för e-tjänster med Kammarkollegiet

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 09:55 CET

Addnodes dotterbolag, Ida Infront och Mogul, har tecknat ramavtal för e-förvaltningsstödjande tjänster med Kammarkollegiet för kommuner, landsting och statliga myndigheter. Den potentiella omfattningen under avtalsperioden för de utvalda leverantörerna är i miljardklassen.

Ramavtalet har en löptid på fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år. Ramavtalet handlar om att tillgodose kommuner, landsting och myndigheter med e-förvaltningsstödjande tjänster på Internet, det som idag kallas molnettjänster.

-  ”Av totalt 32 intressenter valde Kammarkollegiet oss som en av sex motparter. Detta betyder att vi med eget avtal även fortsättningsvis är en av de största leverantörerna till myndigheter i Sverige, konstaterar Staffan Hanstorp, Addnodes VD och koncernchef. Kunderna kan enkelt avropa e-tjänster baserade på våra produkter direkt av oss, vilket är ett smidigt sätt att arbeta för alla parter. Nu finns alla möjligheter till nya, spännande projekt, med lösningar som underlättar arbetsuppgifterna för myndigheternas egen personal och ger högre servicegrad till landets medborgare och företagare.”

Syftet är att myndigheterna själva inte ska utveckla och hantera tekniska lösningar. Istället får de tillgång till lämpliga funktioner där vi ansvarar för tjänsterna, vilket innebär att myndigheterna kan fokusera på användningen.  Upphandlingen har omfattat tre områden; Kontaktstödjande e-tjänster, Verksamhetsstödjande e-tjänster och Infrastrukturella tjänster. Till samtliga tre områden hör införande- och driftstödjande tjänster.

-   Vi har en gedigen erfarenhet av e-förvaltningstjänster och effektiva lösningar säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. Företaget har också en stark tradition inom offentlig förvaltning, vilket bevisas av långvariga samarbeten med våra kunder. Det är oerhört inspirerande att få arbeta med kunder som har en stark vilja att utvecklas och där arbetet bygger på ett ömsesidigt förtroende. Vi är ledande inom den här sektorn sedan många år och detta avtal ger oss möjligheten att behålla denna tätposition.

För mer information kontakta:
Stefan Jonegård,
VD Ida Infront AB.
+46 709 890 025, stefan.jonegard@idainfront.se

Staffan Hanstorp
, VD och koncernchef, Addnode AB
Tel + 46 733 77 24 30, e-mail.staffan.hanstorp@addnode.com

Johan Andersson,
Chef affärsutveckling och information, Addnode AB
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Om Addnode

Addnode är en nordisk IT-koncern som bygger och förvaltar IT-lösningar. Våra lösningar bygger på egenutvecklade plattformar samt på programvaror och plattformar från andra välkända och marknadsledande leverantörer. Vi är organiserade i fyra affärsområden med separata varumärken som Cad-Q, Technia, Ida Infront och Mogul. Under 2009 bedrevs kundprojekt i ett trettiotal länder. Kunderna återfinns inom både den privata och offentliga sektorn. Exempel på större kunder är Ericsson, Försvarsmakten, Nokia Siemens, Rikspolisstyrelsen, Scania, Skanska, SKF, Sony Ericsson, Sweco och Sveriges Television. Koncernen har idag cirka 650 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Serbien. 2009 uppgick nettoomsättningen till 989 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.