AddNode Group AB

Addnode moderniserar Naturvårdsverkets ärendehantering

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:45 CEST

Naturvårdsverket har valt Addnodes dotterbolag Ida Infront som huvudleverantör av produkter och tjänster för myndighetens behov av informationsförsörjning.

Det beställda systemet omfattar såväl ärende- och dokumenthantering som e-arkiv för en ökad digital informationshantering. Systemet kommer att användas av alla medarbetare på Naturvårdsverket och det kommer gradvis att anpassas efter myndighetens olika verksamheter och processer. Systemet möjliggör Naturvårdsverkets uppfyllande av regeringens krav på en modern e-förvaltning.

- Ida Infront är den leverantör som bäst svarat upp på vårt behov av helhetsåtagande, både vad gäller produkter, funktioner och tjänster säger Martin Eriksson, avdelningschef på Naturvårdsverket. Kunskap och erfarenhet har varit viktiga faktorer i valet av leverantör i den omfattande utvärderingsprocessen, förutom våra omfattande funktionella och tekniska krav. Våra förväntningar på detta moderniseringsprojekt och på Ida Infront är höga, fortsätter Martin Eriksson.

- Vår fortsatta satsning på produkter och lösningar för offentlig sektor har visat sig vara helt rätt, vilket inte minst denna order från Naturvårdsverket visar. Det är en ny kund och en ny utmaning för oss, men det är också ett kvitto på att vi är den ledande leverantören inom svensk e-förvaltning, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Systemet till Naturvårdsverket är en lösning baserad på produktfamiljen iipax som förutom funktioner för dokument- och ärendehantering även innehåller säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster och elektroniskt långtidsarkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information kontakta:
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode AB
Tel: +46 733 772 430, e-mail: staffan.hanstorp@addnode.com

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 709 890 025, e-mail: stefan.jonegard@idainfront.se

Johan Andersson, Head of M&A and Investor Relations, Addnode AB
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Om Addnode
Addnode är ett IT-bolag med Norden som hemmamarknad. Vi bygger effektiva IT-lösningar som utvecklar våra kunders processer och verksamheter. Verksamheten bedrivs under flera starka varumärken med hög igenkännandegrad på de marknader där vi verkar. Våra fyra huvuderbjudanden tillika affärsområden är Design-, Product Lifecycle-, Process- och Content Management. Addnode har idag cirka 700 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Serbien. 2008 uppgick omsättningen till 1025 MSEK, och EBITA-resultatet uppgick till 113 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.