AddNode Group AB

Addnode säljer innehavet i SIX AB och överlåter lån

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 09:06 CEST

Addnode har ingått avtal med SIX ABs majoritetsägare, Telekurs Holding AG, om en försäljning av Addnodes innehav av 260.500 B-aktier i SIX AB. Telekurs Holding övertar även Addnodes räntebärande reverslån till SIX AB.

Försäljningen av aktierna och överlåtelsen av lånet innebär att Addnode erhåller cirka 14 MSEK för aktierna och 24 MSEK för lånet, totalt 38 MSEK kontant. Försäljningen av aktierna ger en mindre reavinst.

Försäljningen av aktierna och överlåtelsen av lånet tydliggör ägarsituationen i SIX AB och är ett naturligt steg i den process som inleddes 2006, när Addnode avyttrade SIX-verksamheterna till dåvarande Ecovision AB. Vid 2007 års bolagsstämma i Ecovision AB beslutades om namnbyte från Ecovision AB till SIX AB. Vid avyttringen av SIX-verksamheterna fick Addnode bland annat betalt i aktier och det lån som nu överlåts till Telekurs Holding.

Efter fullföljande av avtalet med Telekurs Holding äger Addnode inga aktier i SIX AB och har inga räntebärande fordringar med SIX AB som motpart.

För mer information kontakta:
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode AB
Tel: +46 733 772 430, e-mail: staffan.hanstorp@addnode.com

Johan Andersson, Head of M&A and Investor Relations, Addnode AB
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Om Addnode
Addnode säljer och levererar verksamhetskritiska IT-lösningar, vilka består av en kombination av tjänster och programvaror samt support- och underhållsavtal. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden; Design Management, Product Lifecycle Management, Process Management och Content Management. Addnode har idag cirka 600 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. 2007 uppgick omsättningen till 795 MSEK, en tillväxt på 26 procent. EBITA-resultatet uppgick till 86,5 MSEK. Addnode är noterat på OMX Nordic List, Small Cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.