AddNode Group AB

AddNodes dotterbolag Technia tecknar avtal om sammanlagt drygt 30 MSEK med tre ledande Nordiska telecom OEM:s

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:27 CEST

Technia har under en kort tidsperiod tecknat nya avtal med tre ledande Nordiska telecom företag. Avtalen innehåller både försäljning av MatrixOne’s programvara samt konsultation kring relaterade tjänster för att expandera existerande PLM-lösningar hos företagen. Det totala ordervärdet uppgår till drygt 30 MSEK och avtalen löper under 2006/2007.

Efterfrågan på effektiva PLM-system drivs av industrins behov av att effektivisera utvecklingen för att snabbt få ut nya högkvalitativa produkter på marknaden. Hightech- och elektronikbranschen utsätts ständigt för förändringstryck kopplat till korta livscykler och marknaden kräver nya innovativa produkter till kontinuerligt lägre priser i ett allt högre tempo. För att lösa dessa utmaningar behöver telecomföretag en strukturerad utvecklingsprocess och möjlighet att samarbeta och utbyta produktdata med sina partners.

“Våra PLM lösningar spelar en stor roll när det gäller att stödja företag i denna process. High-tech och elektronik branschen är ett av de områden som vi har beslutat att koncentrera oss på och det är därför särskilt glädjande att se att kunder fortsätter att satsa på Technia. Genom vårt samarbete med Nordiska telecomföretag har Technia byggt upp en unik branschkunskap som nu börjar ge utdelning.”, säger Staffan Hanstorp, VD Technia.
För mer information kontakta:
Staffan Hanstorp, Affärsområdeschef Industrial och VD Technia AB
Tel: 08-477 24 30, e-post: staffan.hanstorp@technia.com

Bo Strandberg, VD och koncernchef AddNode AB
Tel: 08-506 66 216, e-post: bo.strandberg@addnode.com

Technia är den ledande leverantören i Norden av Product Lifecycle Management (PLM) lösningar för att skapa och hantera produktinformation under en produkts hela livscykel. Technia, som ingår i AddNode AB (publ), har ca 90 medarbetare och är strategisk partner till fler än 200 nordiska industriföretag. Företaget är etablerat i Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Oslo. Bland Technias kunder kan nämnas: Ericsson, Elcoteq, ESAB, GE Healthcare, Metso Paper, Mölnlycke Health Care, Nokia, Posten, Perkin Elmer LifeSciences, Scania, Schneider Electric, Seco Tools and Sony Ericsson. Mer information om Technia finns på www.technia.com

AddNode erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar kundernas affärer. Idag verkar AddNode inom fyra affärsområden; Financial, Industrial, Media och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens Olista. Koncernen har cirka 500 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. För mer information, se http://www.addnode.com