AddNode Group AB

Addnodes två största ägare har förvärvat ytterligare A-aktier

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 12:25 CET

Addnode har mottagit flaggningsmeddelanden att VD och koncernchef Staffan Hanstorp och styrelseledamoten Dick Hasselström har förvärvat större poster A-aktier i Addnode AB.

Vidinova AB (kontrollerat av Dick Hasselström) har förvärvat 130 000 Addnode A-aktier och Aretro Capital (kontrollerat av Staffan Hanstorp) har förvärvat 200 000 Addnode A-aktier. I samband med förvärven av A-aktierna har Vidinova förvärvat 35 000 Addnode B-aktier från Aretro Capital.

Efter ovan genomförda transaktioner kontrollerar bolaget Vidinova 26,1 procent av kapitalet och 28,1 procent av rösterna i Addnode AB. Bolaget Vidinova AB kontrolleras av Dick Hasselström som privat äger ytterligare 2,2 procent av kapitalet och 1,7 procent av rösterna i Addnode AB.

Efter ovan genomförda transaktioner kontrollerar bolaget Aretro Capital 13,5 procent av kapitalet och 24,8 procent av rösterna i Addnode AB. Aretro Capital ägs gemensamt av Addnodes VD och koncernchef Staffan Hanstorp och Jonas Gejer som är affärsområdeschef för Addnode PLM Management.

För mer information kontakta:

Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode AB.
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Addnode är en IT-koncern. Genom att erbjuda lösningar som baseras på kunskap om våra kunders affärer, verksamhet och omvärld har vi skaffat oss ledande positioner inom tre områden:

• Vi är Nordens största bolag inom IT-lösningar för design, konstruktion och hantering av produktinformation.
• Vi har en ledande position inom ärendehanteringssystem till offentlig sektor. Vi är störst i Sverige på system- och ärendehanteringslösningar för tekniska förvaltningar i kommuner.
• Vi har ett branschöverskridande webberbjudande som hjälper våra kunder att få ut maximalt värde i de digitala kanalerna.

Addnode har 800 medarbetare runt om i Norden, med olika bakgrund men med samma uppdrag: Att hjälpa våra kunder till ökad effektivitet och konkurrenskraft. Koncernen omsätter cirka 1300 MSEK och är noterat på Nasdaq OMX Nordic Small Cap.