AddNode Group AB

Addnodes valberedning

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 13:46 CET

I enlighet med beslut på Addnodes årsstämma den 27 april 2010 meddelas härmed de största aktieägarnas representanter samt en representant för de mindre aktieägarna, vilka tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

 

  • Per Hallerby, Styrelsens ordförande.
  • Jonas Gejer, representerande Aretro Capital AB. Valberedningens ordförande som representant för den röstmässigt största ägaren.
  • Dick Hasselström, representerande DecernoGruppen AB.
  • Mats Åkesson, representerande Staffan Johansson.
  • Per Granath, som representant för de mindre aktieägarna.

 

Nästa ordinarie årsstämma kommer att hållas den 4 maj 2011.

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombedes att kontakta Jonas Gejer, valberedningens ordförande, tel: +46 733 77 24 14; E-post: jonas.gejer@technia.com

Om Addnode

Addnode är en nordisk IT-koncern som bygger och förvaltar IT-lösningar. Våra lösningar bygger på egenutvecklade plattformar samt på programvaror och plattformar från andra välkända och marknadsledande leverantörer. Vi är organiserade i fyra affärsområden med separata varumärken som Cad-Q, Technia, Ida Infront och Mogul. Under 2009 bedrevs kundprojekt i ett trettiotal länder. Kunderna återfinns inom både den privata och offentliga sektorn. Exempel på större kunder är Ericsson, Försvarsmakten, Nokia Siemens, Rikspolisstyrelsen, Scania, Skanska, SKF, Sony Ericsson, Sweco och Sveriges Television. Koncernen har idag cirka 650 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Serbien. 2009 uppgick nettoomsättningen till 989 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.