Compare Karlstad

Addoceo levererar IT-system till Linköpings kommun

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 11:00 CET

Linköpings kommun effektiviserar sitt arbete med handläggning av ärenden avseende färdtjänst och riksfärdtjänst med hjälp av verksamhetssystemet Navet från Addoceo.

IT-företaget Addoceo AB i Karlstad äger, utvecklar och förvaltar Navet som idag används av kommuner och länstrafikbolag. Systemet har utvecklats i nära samarbete med personer som har stor erfarenhet av den bransch som är systemets målgrupp.

"För att underlätta och effektivisera handläggningen av våra färdtjänstärenden behövde vi ersätta vårt befintliga system med ett nytt och modernt IT-system. Vi fann att Navet uppfyllde våra behov", förklarar Gunnar Lönn, kollektivtrafikansvarig i Linköpings kommun.

I uppdraget ingår anpassning och optimering utifrån Linköpings krav och behov.

Vi har under senaste året satsat mycket egen tid på att vidareutveckla Navet och denna affär bekräftar att satsningen är lyckad och uppskattad", säger Jan Hellberg som är marknadsansvarig på Addoceo. "Navet har idag funktionalitet för integration med andra system. Systemets tekniska arkitektur och dess moderna och användarvänliga gränssnitt är några av de områden vi har haft stort fokus på”.

För mer information:

Addoceo AB: Jan Hellberg 070-1806541
Linköpings kommun: Gunnar Lönn 070-6380355

Addoceo AB är ett IT-företag som kombinerar kompetens inom systemutveckling, infrastruktur och projektledning. Lösningarna utgår från verksamhetens behov och har alltid fokus på affärsnytta och effektivitet. Kunderna finns representerade främst från branscherna detaljhandel, tillverkande industri samt den offentliga sektorn. www.addoceo.se