Addtech AB

Addtech AB: Delårsrapport 1 april - 30 september 2006 (6 månader)

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 11:49 CET

Nettoomsättningen ökade till 1 705 MSEK (1 569).
Rörelseresultatet ökade med 31 procent till 156 MSEK (119).
Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen till 821 MSEK (737) och rörelseresultatet med 60 procent till 75 MSEK (47).
Resultatet efter finansiella poster ökade till 151 MSEK (117).
Resultatet efter skatt uppgick till 107 MSEK (86).
Vinst per aktie ökade med 35 procent till 4,65 SEK (3,45).
Avkastningen på eget kapital uppgick till 48 procent och soliditeten var 28 procent.
Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 45 procent.
Under perioden återköptes 700 000 egna aktier.


Addtech presenterar delårsrapporten för perioden 1 april - 30 september torsdagen den 9 november 2006 klockan 08.00 på Strand Hotel, Nybrokajen 9 i Stockholm.
Anmälan görs till Eva Skoglund, telefon 08-470 49 08 eller e-post eva.skoglund@addtech.com.

För ytterligare information, kontakta;
Roger Bergqvist, VD, telefon +46 8 470 49 04 eller Kennet Göransson, CFO, telefon +46 8 470 49 10.