Addtech AB

Addtech AB: Delårsrapport för perioden 1 april - 31 december 2006 ( 9 månader )

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 13:14 CET

Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 2 646 MSEK (2 455).

Rörelseresultatet ökade med 31 procent till 243 MSEK (185).

Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen till 941 MSEK (886) och rörelseresultatet till 87 MSEK (66).

Resultatet efter finansiella poster ökade med 31 procent till 235 MSEK (180).

Resultatet efter skatt uppgick till 169 MSEK (131).

Vinst per aktie ökade med 37 procent till 7,35 SEK (5,35).

Avkastningen på eget kapital uppgick till 51 procent och soliditeten var 28 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 47 procent.

Delårsrapporten presenteras den 6 februari klockan 14.00 på telefonnummer +46 8 562 182 00. Anmälan om deltagande görs till Addtech AB, info@addtech.com, eller på telefon +46 8 470 49 08. Presentationen hålls på svenska.

Bokslutskommunikén för perioden 1 april 2006 - 31 mars 2007 kommer att presenteras den 8 maj 2007.

För ytterligare information kontakta:
Roger Bergqvist, VD, +46 8 470 49 04
Kennet Göransson, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10


Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport för perioden 1 april - 31 december 2006
http://hugin.info/132861/R/1102544/197429.pdf