Addtech AB

Addtech förvärvar Gevea

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 16:08 CET

Addtech Equipment, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Gevea Holding AB. Säljare är Erik och Hans Andersén.

Gevea utvecklar och marknadsför utrustning för elöverföring inom högspänning. Gevea är marknadsledande i Sverige inom sitt valda produktsegment och har stark ställning på de marknader utanför Sverige där man är verksam. Årsomsättningen uppgår till 65 MSEK och exportandelen uppgår till 50 procent. Försäljningen sker i huvudsak under egna varumärken.

Förvärvet är ett viktigt tillskott till Addtechkoncernens försäljning av nischade och kritiska komponenter inom eldistribution, ett område där koncernen ser goda utvecklingsmöjligheter. Gevea avses drivas som en självständig enhet inom Addtechkoncernen.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Tillträde beräknas ske den 1 december 2006.


För ytterligare information kontakta
Roger Bergqvist, VD Addtech AB, +46 8 470 49 04
Åke Darfeldt, VD Addtech Equipment AB, +46 708 870 515


Addtech är en teknikhandelskoncern som inom valda nischer utvecklar och säljer högteknologiska komponenter och system till industriföretag och servicenäring. Koncernen har en årsomsättning om cirka 3,5 miljarder SEK och har
cirka 1 200 medarbetare. Kunderna är främst tillverkande företag inom mekanisk industri, fordons-, telekom- och elektronikindustri samt laboratorier inom vård och forskning i Norden. Addtech tillför kunden både tekniskt och ekonomiskt mervärde.