Addtech AB

Addtech säljer EnvoControl

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 16:48 CEST

Addtech-koncernen har tecknat avtal om försäljning av det i koncernen ingående dotterbolaget EnvoControl AB. Köpare är en bolagets ledning.

EnvoControl bedriver försäljning, installation och service av maskiner och anläggningar för industriell reningsteknik. Verksamheten omsätter cirka 30 MSEK och har sex anställda. EnvoControl ingår i Addtechs affärsområde Production Systems. Motivet till försäljningen är att öka fokus på Addtechs kärnverksamheter.

Försäljningen av EnvoControl AB beräknas ge ett mindre överskott, vilket kommer att redovisas i delårsrapporten för perioden juli - september 2003. Försäljningen är villkorad av bolagsstämmans i Addtech AB beslut.Stockholm den 26 juni 2003


Addtech AB (publ)

Addtech säljer EnvoControl

För ytterligare information kontakta

Johnny Öhman, vice VD Addtech AB, +46 8 470 49 03
Kennet Göransson, CFO Addtech AB, +46 8 470 49 10