Addtech AB

Addtech säljer Laserstans

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 12:54 CET

Addtech Transmission har tecknat avtal om försäljning av det i affärsområdet ingående dotterbolaget Laserstans AB till Sundet Investment AB.

Laserstans bedriver tillverkning och legobearbetning av mekaniska detaljer. Verksamheten omsätter cirka 40 MSEK och har 38 anställda. Motivet till försäljningen är att bolaget ligger utanför Addtechs kärnverksamhet. Med Sundet Investment som ägare ges bolaget förutsättningar till en mera positiv utveckling än tidigare.
Försäljningen av Laserstans beräknas ge en förlust om cirka 5 MSEK, vilken kommer att redovisas som en jämförelsestörande kostnad i delårsrapporten för perioden april - december 2003.

Stockholm den 4 december 2003
Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Roger Bergqvist, VD Addtech AB, +46 8 470 49 04
Kennet Göransson, CFO Addtech AB, +46 8 470 49 10