Thorn Lighting

Adelie lyser upp klimattoppmötet i Köpenhamn

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 09:00 CET

Thorn är leverantör till COP15

När Barack Obama och de andra tusentals delegaterna på COP15 klimatmötet i Köpenhamn dagligen anländer till Bella Center kommer det att ske i ljuset av Thorns LED armatur Adelie. Bland världens tillverkare av klimatvänliga produkter har kampen för att vara representerad vid COP15 klimatmötet i Köpenhamn varit hård. Men, för Thorn kom möjligheten nästan av sig själv. Thorns LED armatur Adelie, ritad av danske Morten Lyhne, valdes ut för att ingå i ankomstområdet på Bella Center.

"Belysning står för en stor andel av den totala energiförbrukningen i världen, men med känd teknik som ljusstyrning och mer effektiva ljuskällor, finns det dock redan en enorm potential för energibesparing. Här kommer LED teknologin med största säkerhet att spela en avgörande roll i framtiden. Adelies närvaro vid mötet ser vi som ett erkännande av armaturens egenskaper, och tillsammans med Morten Lyhne har vi hittat helt rätt” säger Field Marketing Manager Lars-Thomas Hansen från Thorn.

På klimattoppmötet kommer 9st Adelie att stå i ankomstområdet, som är iscensatt av Köpenhamnsbaserade arkitektkontoret SLA. Tanken är att det ska visa ett stadsområde som skall inspirera till hur en framtida balans mellan människors urbanisering och jordens resurser ska kunna se ut.

Dynamisk teknik i framtida utformning
Till skillnad från de flesta andra LED armaturer på marknaden är Adelie utformad på LED teknikens premisser.

"Ofta häller tillverkare helt enkelt bara nytt vin i gamla flaskor när de anpassar befintliga armaturer till LED teknik. Adelie är dock baserad utifrån LED teknikens förutsättningar, så den kan utvecklas i takt med teknikens snabba utveckling”, säger Lars Thomas Hansen.

"Som regel är tekniken redan föråldrad innan produkten lanseras. Därför är det viktigt för mig att armaturen kan följa med i tiden och ständigt ger optimal prestanda med lägsta energiförbrukning”, säger Morten Lyhne.

Forskning kan öka potentialen
Parallellt med klimattoppmötet anordnar danska Energi en utställning med ett antal aktuella forskningsprojekt, bland annat arbetar man med långsiktigt hållbar belysning. Här har Adelie valts ut för ett projekt där solceller kan göra belysningen CO2-neutral.

"På Adelies stora reflektor finns det möjlighet att installera solpaneler. Utsikterna att vi i norra Europa enbart kan klara oss på solenergi på vintern är dock inte särskilt troliga, men ett alternativ är en s k inventer-lösning där armaturen lånar energi från nätet under vintern och betalar tillbaka på sommaren”, säger Morten Lyhne. 
På sydligare breddgrader kommer troligtvis installation av solceller att ha en stor potential. Och Adelie är redan känd i den stora världen. Nyligen såldes 158st Adelie till exklusiva strandpromenaden i Cannes.