AddNode Group AB

Adera med närstående har ökat innehavet i Mogul till 90,2%

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 16:31 CET

Bonnier & Bonnier AB har, genom efteraffärer till Aderas offentliga erbjudande avseende Mogul, idag förvärvat 201 862 aktier i Mogul AB (publ). Därmed har Adera tillsammans med Bonnier & Bonnier AB 9 267 974 aktier i Mogul representerande 90,2 procent av aktiekapitalet och röstetalet.

Aderas avsikt är att vidta åtgärder som möjliggör för Adera att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Mogul.

För ytterligare information kontakta:
Lars Save, VD och Koncernchef
Adera AB (publ), 113 90 Stockholm
Telefon: 08-736 30 70, Fax: 08-736 30 71, E-post: info@aderagroup.com

Om Adera
Adera är en IT-koncern uppbyggd av företag med skilda, kompletterande specialistkompetenser. Idag har Adera tre dotterbolag; Cartesia som erbjuder geografiska informations- och positioneringssystem, Mogul med inriktning på konsultation inom IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem och Teknik i Media som fokuserar på IT-lösningar för medieproducerande företag. Berlingske Tidene, D&B, Dagens Nyheter, Eniro, finska regeringen, SJ, Svenska Spel och Vägverket Produktion är några av Aderakoncernens kunder. Adera är noterat på Stockholmsbörsens O- lista. Huvudägare är Bonnier & Bonnier AB. Koncernen har cirka 270 anställda och kontor på åtta orter i Sverige samt ett i Helsingfors i Finland. För mer information, se www.aderagroup.com.

Adera AB (publ)

address
SE-113 90 stockholm
sweden

switchboard
+46 (8) 736 31 70

fax
+46 (8) 736 31 71

e-mail
info@aderagroup.com

web site
www.aderagroup.com

reg no
556291-3185

reg office
stockholm