AddNode Group AB

Adera tecknar avsiktsförklaring med Västerbottens-Kuriren om övertagande av IT-verksamheten

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 08:42 CEST

Västerbottens-Kuriren (VK) har valt Teknik i Media (TiM) ett dotterbolag till Adera som samarbetspartner för drift och support av sin IT-verksamhet. Enligt avsiktsförklaringen övertar TiM den 1 oktober 2003 tidningens IT-verksamhet.

"Överlåtelsen av IT-verksamheten får ses som ett led i VK:s rationaliseringsarbete. Målet är att höja kvalitén och sänka kostnaderna för VK:s IT-verksamhet", säger Erik Orring, vd för VK.

TiM levererar IT-tjänster och produkter till medieproducerande företag, främst dagstidningar. TiM har ett flertal tidningsföretag som kunder däribland Sydsvenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Nya Wermlandstidningen. TiM ser avtalet med VK som ett första steg i ambitionen att bygga upp en verksamhet i Umeå. Mer information om TiM och dess verksamhet finns på www.tim.se och www.aderagroup.com

För mer information kontakta
Mats Åkesson, VD Teknik i Media Sverige AB. Telefon 040-601 57 01.
E-post: mats.akesson@tim.se

Lars Save, VD Adera AB (publ). Telefon 08-736 31 70.
E-post: lars.save@aderagroup.com