AddNode Group AB

Adera tecknar två viktiga avtal om sammanlagt 4,6 MSEK

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 12:14 CET

Aderas dotterbolag Cartesia GIS tecknar avtal med Såg i Syd för sitt
inköpsstödsystem Cartesia Timber Track. Aderas dotterbolag Teknik i Media
Bits AB (Timbits) tecknar avtal med två mediekoncerner i Finland angående
försäljning av Content Management systemet E-DRUM. Affärerna har ett
sammanlagt ordervärde på cirka 4,6 MSEK.

Cartesia tecknar avtal med Såg i Syd
Aderas dotterbolag Cartesia har tecknat order med Såg i Syd för sitt
inköpsstödsystem Cartesia Timber Track. Timber Track är en lösning för
administration och kontroll av virkesflöde från rot till industri. Systemet
effektiviserar inköpsarbetet för köpsågverken genom direktkopplingar mellan
karta och skogsägarnas fastighetsdata.

Avtalet med Såg i Syd är det hittills största inom sågverksindustrin för
Cartesia. Såg i Syd är landets största regionala sågverksförening, med ca
80 köpsågverk som medlemmar som producerar ca 3,5 miljoner kubikmeter
sågade trävaror per år och omsätter årligen ca 5 miljarder kronor.

Timbits tecknar avtal i Finland
Timbits är en sammanslagning av Cartesia B.I.T.S AB och delar av Teknik i
Medias affärsområde Utveckling och produktion och man har nu tecknat två
avtal med två av Finlands större mediekoncerner, Esam Kirjapaino OY och
Hämeen Sanomat.

För Timbits innebär affärerna dels försäljning av licenser av systemet
E-DRUM, konsulttid för implementering och integrering av systemet,
nyutveckling av webbsajter samt utveckling av kopplingar mot tidningarnas
redaktionella- och prenumerationssystem. Licens- och uppgraderingsavtalen
för E-DRUM löper på en bindningstid om fem år vilket medför stora
möjligheter till ytterligare merförsäljning. Mediabox, en lokal finsk
partner, har varit behjälplig vid införsäljningen av systemen.

Affärerna är en genombrottsorder för Timbits och ger en tydligare
positionering på den nordiska marknaden.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars Save, CEO Adera AB
Telefon: 08-736 30 70, lars.save@aderagroup.com

Krister Edskär, VD Cartesia
Telefon: 0950-120 05, krister.edskar@cartesia.se

Mats Åkesson, VD Timbits
Telefon: 040-601 57 01, mats.akesson@timbits.se

Adera är en IT-koncern uppbyggd av företag med skilda, kompletterande
specialistkompetenser. Idag har Adera fyra dotterbolag; Cartesia som
erbjuder geografiska informations- och positioneringssystem, Mogul med
inriktning på konsultation inom IT-relaterade kommunikationslösningar och
affärssystem, Teknik i Media som fokuserar på IT-lösningar för
medieproducerande företag samt Timbits som erbjuder IT-relaterade lösningar
och produkter för digital informationshantering. Berlingske Tidene, D&B,
Dagens Nyheter, Eniro, finska regeringen, SJ, Svenska Spel, Axfood,
TeliaSonera och Vägverket Produktion är några av Aderakoncernens kunder.
Adera är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Huvudägare är Bonnier &
Bonnier AB. Koncernen har cirka 270 anställda och kontor på åtta orter i
Sverige samt i Helsingfors i Finland. För mer information, se
www.aderagroup.com.