AddNode Group AB

Adera tillbaka till den ordinarie O-listan

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 11:36 CEST

Stockholmsbörsen har beslutat att noteringen av Aderas B-aktie på O-listans observationsavdelning skall upphöra och att aktien från och med onsdagen den 18 juni 2003 åter noteras på den ordinarie O-listan.

Aderas B-aktie har sedan den 23 maj 2002 varit noterad på observationsavdelningen av Stockholmsbörsens O-lista eftersom Adera samma dag offentliggjorde att all tidigare verksamhet avvecklats.

Efter Aderas förvärv i februari 2003 av dotterbolagen Teknik i Media Sverige AB och Cartesia Informationsteknik AB, har Adera bedrivit en ny verksamhet som moderbolag åt nämnda bolag.

Mot bakgrund av Aderas nya verksamhet har Stockholmsbörsen under perioden mars – juni 2003 genomfört en granskning av den nya Adera-koncernen med dotterbolagen Teknik i Media Sverige AB och Cartesia Informationsteknik AB. Granskningen utförts av Stockholmsbörsens revisorer och har motsvarat en fullskalig noteringsprövning. I samband med granskningen har Adera tagit fram ett prospekt motsvarande ett noteringsprospekt.

Mot bakgrund av den genomförda granskningen och det av Adera framtagna prospektet har Stockholmsbörsen funnit att Adera uppfyller noteringskraven och har beslutat att återföra Aderas B-aktie till notering på den ordinarie O-listan.

Prospektet hålls tillgängligt på Aderas huvudkontor vid Torsgatan 21 i Stockholm och kan beställas per telefon 08-736 59 37 samt hålls tillgängligt på Aderas hemsida www.aderagroup.com.

För mer information kontakta Lars Save, VD, 08-736 31 70. E-post: lars.save@aderagroup.com