Leva

ADHD – nytt bokstavsbråk: Hjälper verkligen medicinerna?

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 07:06 CEST

Pressmeddelande från tidningen Leva            Stockholm 090415


ADHD – nytt bokstavsbråk: Hjälper verkligen medicinerna?


Rader av kändisar berättar om sina bokstavsdiagnoser – samtidigt minskar toleransen för allt som är annorlunda. Alltfler barn får diagnos och medicineras. Förskrivningsrätten av läkemedel utökades nyligen, och omfattar nu även vuxna.
Tidningen Leva har gett sig ut i ADHD-frågans minfält, kantat av skandaler med misstänkt forskningsfusk, förstört forskningsmaterial och förtalskampanjer.Idag medicineras cirka 12 000 barn i Sverige, med Ritalin som missbrukarna på 70-talet kallade Bängrita.
– Vi vet inte exakt hur de här preparaten fungerar, säger Läkemedelsverkets Jane Ahlqvist-Rastad i Levas intervju, men menar ändå att ADHD-läkemedlen har bra vetenskapligt stöd.

– De här barnen är idag helt i händerna på ett godtyckligt diagnosticerande av för omgivningen besvärliga sociala beteenden, säger artikelförfattaren Ingemar Gens, debattör och föreläsare. Han menar att det måste finnas andra vägar, andra sätt att stötta de här barnen och deras föräldrar.
– Vi har krympt utrymmet för vad som anses vara normalt. Jag skulle önska att vi fick färre diagnoser och mer mänskligt svängrum, att vi alla kunde få våra särskilda behov tillgodosedda utan diagnos och läkemedel, säger Levas chefredaktör Catharina Hansson.
– Men nu är det väl snarare risk att nedskärningar gör att det blir ännu mindre utrymme för att vara annorlunda och ännu större förskrivning av mediciner. Hur påverkar det oss, våra barn och vår framtid? Biverkningarna är hisnande och det saknas tillförlitliga studier över långtidseffekterna.   

Hur vet vi att ADHD är en sjukdom? Var går gränsen för vad som är normalt? Är orsaken biologisk eller social?

– Idag är vi helt säkra på den biologiska förklaringen, säger Socialstyrelsens expert Björn Kadesjö som i samma intervju också förklarar;
– För den enskilde individen kan vi inte säga vad som orsakar ADHD, men på gruppnivå kan vi säga att genetisk ärftlighet är en avgörande faktor.
Det fåtal studier som gjorts har ifrågasatts och idag är allt källmaterial förstört. Sociologen Eva Kärfve som försökt utreda neuropsykiatrikernas tes säger till Leva att diagnosen bör skrotas eftersom den är diffus och saknar vetenskaplig grund.
– Att hävda att det inte finns diagnoser är lika korkat som att påstå att det inte finns alkoholism och lika förödmjukande för den som är drabbad, säger frilansjournalisten Annika Sundbaum-Melin, som hävdar att diagnoserna har hjälpt henne och oerhört många andra till ett bättre liv. I ett debattinlägg på Levas hemsida kritiserar hon reportaget.På Levas hemsida www.leva.nu startar debatten redan under eftermiddagen 16 april, då Leva nr 5/2009 når prenumeranterna. Från och med den 20 april finns tidningen i butik.
I reportaget intervjuas representanter från Socialstyrelsen, med Björn Kadesjö i spetsen, sociologen Eva Kärfve som vann den uppmärksammade Gillbergrättegången för fyra år sedan, Ylva Ginsberg som genomför ADHD-studier på Norrtäljeanstalten, m fl.KONTAKTA:
Reporter Ingemar Gens, ingemar@leva.nu, 0706-79 13 21
Chefredaktör Catharina Hansson catharina.hansson@leva.nu 0708-173 731


Tidningen Leva är den medvetna livstilstidningen för människor som vill leva sitt bästa liv, med omtanke bara inte om mig och mitt utan även andra människor och vår miljö. Tidningen Leva ges ut av Forma Publishing.  www. leva.nu