Utredningskompaniet Sverige AB

ADHD- och autismutredningar av barn och ungdomar i Dalarna.

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 13:46 CEST

Sedan våren 2015 har Utredningskompaniet haft en mottagning i Karlstad, och då flertalet familjer hört av sig från Dalarna bestämde Utredningskompaniet sig för att öppna ytterligare en mottagning. Valet föll på Borlänge där det fanns lämpliga lokaler tillgängliga. Ett flertal familjer från Dalarna har utnyttjat möjligheten att genom det fria vårdvalet söka landstingsfinansierad vård vart som helst i Sverige och genomfört utredning av sina barn hos Utredningskompaniet i Karlstad. Nu finns alltså möjligheten på närmare håll i Dalarna.

- Det är långa köer för att få en neuropsykiatrisk utredning genomförd på många håll i Sverige, säger Utredningskompaniets verksamhetschef och psykolog Sebastian Cordova. Vi får många förfrågningar och vi vill erbjuda så många barn som möjligt att få sina svårigheter utredda och därmed en snar hjälp till stöd i sina eventuella funktionsnedsättningar.

Det fria vårdvalet enligt patientlagen, som trädde ikraft den 1:a januari 2015, innebär att alla med ett definierat vårdbehov, exempelvis om man står i kö för en neuropsykiatrisk utredning, har rätt att söka vård var som helst i Sverige. Detta gäller både hos andra landsting än det landsting patienten hör till och såväl privata vårdgivare som är offentligt finansierade, det vill säga som har avtal med ett landsting.

Utredningskompaniet arbetar med kvalitetssäkrade och vetenskapliga metoder och medarbetarna har lång erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Utredningskompaniet öppnar portarna i Borlänge den 1:a juni, centralt beläget i Hälsans hus.

- Vi kan påbörja en utredning inom sju arbetsdagar, säger Sebastian Cordova. Det innebär att ett flertal barn skulle kunna få möjlighet att genomföra den neuropsykiatriska utredning som många familjer väntat på.

Utredningskompaniet och vi som jobbar här har mångårig erfarenhet av arbete inom Barn- och ungdomspsykiatri.

Vi arbetar i team som består av psykologer och barnpsykiatriker och genom att tidigt planera inför utredningen har vi möjligheten att effektivisera utredningstiden. Vi arbetar koncentrerat kring en utredning i taget och minimerar tidsåtgången.

Genom vår personals goda vana vid utredningar och gedigna kompetens håller vi en hög standard i vårt arbete med barnet och dess familj.

Vår uppfattning är att alla barn ska ha rätt till vård och det ska inte spela någon roll var i landet barnet bor.

Därför bygger vår verksamhet på att etablera oss så nära som möjligt de som är i behov av våra tjänster. Vi erbjuder grundliga och vetenskapligt förankrade neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar.

Vår ambition är att erbjuda den bästa och mest högkvalitativa neuropsykiatriska utredningen för barn i Sverige.