Socialdepartementet

Adoptionsavtal med Vietnam

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 16:00 CET

Carin Jahn
Ämnesråd
08-405 34 11
0702 563411

Förhandlingarna mellan Sverige och Vietnam om ett avtal gällande adoptioner är nu slutförda. Vid en ceremoni i Socialdepartementet idag har de två delegationsledarna signerat avtalet. Avtalet kommer senare att undertecknas av Sveriges respektive Vietnams regering.

- Det känns väldigt glädjande att vi nu har kommit till ett avtal som reglerar hur adoptioner från Vietnam till Sverige ska gå till, säger barn- och familjeminister Berit Andnor i en kommentar. Framförallt för de många par som väntar på att få adoptera ett barn från Vietnam, men också för de barn på barnhemmen i Vietnam som behöver föräldrar.

Bakgrunden till att det har träffats ett avtal mellan länderna, är den förändrade lagstiftningen i Vietnam, som förutsätter att det skall finnas ett bilateralt avtal för att adoptera barn från Vietnam. Sverige är det femte landet i ordningen som har träffat ett sådant avtal. Tidigare har avtal träffats mellan Vietnam och Danmark, Italien, Frankrike och Irland. Det finns idag ca 1 400 barn och unga i Sverige som har adopterats från Vietnam, och innan det adoptionsstopp som för närvarande råder, kom ca 100 barn per år från Vietnam till Sverige.