Adtraction Marketing AB

Adtraction inför utbetalningsgaranti

Pressmeddelande   •  Jan 20, 2010 11:45 CET

Det svenska affiliatenätverket Adtraction inför ytterligare en nivå av säkerhet för sina publishers. Adtraction garanterar att provision för samtliga godkända transaktioner i Adtractions nätverk alltid kommer att utbetalas, även om en annonsör mot förmodan inte skulle betala Adtraction.

Eventuella förluster till följd av obetalda fakturor täcks således till fullo av Adtraction. Publishers kan alltid vara helt säkra på att få betalt för samtliga godkända transaktioner som förmedlats genom Adtractions nätverk.

Adtractions annonsörer sköter sina betalningar exemplariskt och det är bakgrunden till att det är möjligt att införa en utbetalningsgaranti.  I enstaka fall har enskilda annonsörer dröjt med att betala fakturor, men detta har inte drabbat publishers eftersom Adtraction använt egna medel för att betala publisherprovisionen.

”I praktiken har vi haft en utbetalningsgaranti sedan vi påbörjade verksamheten. För att tydliggöra detta för publishers inför vi nu formellt en utbetalningsgaranti. Genom att garantera utbetalningar till publishers vill vi visa att vi respekterar deras arbete och tar ansvar för de annonsörer som finns i vårt nätverk” säger Simon Gustafson, VD för Adtraction. 

Adtractions utbetalningsgaranti
Adtraction garanterar att provision för samtliga godkända transaktioner i Adtractions nätverk utbetalas, även om en annonsör mot förmodan inte skulle betala Adtraction.

Garantin träder i kraft om en annonsör inte har betalat en faktura vid ett ordinarie utbetalningstillfälle. I sådant fall garanterar Adtraction att utbetalning till publishers kommer att ske vid nästa ordinarie utbetalningstillfälle oavsett om annonsören har betalat fakturan eller inte. Även fortsättningsvis är det alltså viktigt för att annonsörer att betala fakturorna i tid för ett bibehålla en god relation med publishers.

För ytterligare information kontakta:

Simon Gustafson, VD för Adtraction, mobil 070-280 23 69, simon.gustafson@adtraction.com
adtraction.com

Om Adtraction
Adtraction är ett affiliatenätverk med ambitionen att utveckla marknaden för prestationsbaserad marknadsföring genom nytänkande funktionalitet, innovativ teknik och starkt kundfokus. Adtraction ger publishers mer effektiva verktyg för att marknadsföra annonsörers produkter och tjänster. Adtraction är inriktat på etablerade varumärken och ställer krav på attraktiva produkter och hög konverteringsgrad.

adtraction.com
blogg.adtraction.com
www.facebook.com/adtraction

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.