Advance AB

Advance förvärvar Edgeit Medical AB

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 07:39 CET

IT-tjänsteföretaget Advance AB förvärvar Edgeit Medical AB och förstärker därmed sin position som ledande IT-leverantör till Hälso- & Sjukvården i Västra Sverige.  Med förvärvet, så kommer Advance AB leverera det totala IT-stödet som en tjänst till merparten av Västra Götalands privata primärvård.

Idag ställs det allt större krav på de privata vårdgivarna att vara integrerade med landsting och att de ska medverka till att uppnå en nationell sammanhållen journalföring; en patient – en journal.  
Parallellt med detta, så ska de även upprätthålla en säker och uppdaterad IT-plattform, som uppfyller vårdens säkerhet- & sekretsskrav. Med önskan om fokus på verksamheten och patienterna, så finns det varken tid eller pengar för mindre vårdgivare att hänga med i denna utveckling.

- Advance är ett Hälso- & Sjukvårdens  IT-centrum, där vårdgivaren kan avropa de tjänster som behövs, för att kunna bedriva en effektiv vårdverksamhet. Förvärvet av Edgeit Medical AB stärker vår ställning och ger oss möjlighet att skapa ännu bättre samordning av IT-behovet hos regionens vårdgivare, säger Johan Lindqvist, VD på Advance AB

-Edgeit genomför denna försäljning för att frigöra resurser och för att få bättre fokus på kärnverksamheten. Advance har en organisation med en lång och bred erfarenhet av att leverera vårdrelaterade IT-tjänster, vilket gör att båda parter känner sig trygga med att förvärvet blir en mycket bra lösning för våra kunder, säger Martin Andersson, VD på Edgeit
             
För mer information kontakta:
Johan Lindqvist, VD Advance AB, +46 733-550935, johan.lindqvist@advance.se
Martin Andersson, VD Edgeit, tel +46 10-2147000, martin.andersson@edgeit.se


Om Advance
Advance AB är ett fristående svenskt företag som erbjuder IT-lösningar som en tjänst, även kallat Cloud Computing eller ASP. Företaget, som är en av de ledande aktörerna i Sverige inom detta område, har sitt huvudkontor i Göteborg och omsatte 2012 67 MSEK. Advance har egna kontor i Stockholm och Göteborg och bedriver verksamhet i såväl Sverige som ute i Europa. För mer information, se www.advance.se.